Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 122. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG12281v0831578-12-29Noordeinde.022.1TerugVerder
140Noordeinde omtrent de Haagpoort 730
eene huysken ende erve mette helften van eene gemeene gange, poorte ende bornputte daer ondergaende, alle staende ende gelegen alhier tot Leyden in 't Noorteynde omtrent de Haechpoorte over 't Zandt (...) mit alle den aencleven ende toebehoorten. Belent hebbende aen d'eene zijde ten oosten Jan Jacobsz Cloot, voerman, deurgaende met zijne huysinge ende erve ende mette wederhelften van den voors. gange, poorte ende bornputte daer tusschen staende ende gaende. Ende aen die ander zijde ten westen voor Henrick Egbertsz, brouwer, mit zijn huys ende erve. Ende daer aen den boomgaert wijlen behorende die van der Does ende nu eenen van Alcmaere. Streckende uijt den zuyden voor van der straete noortwaerts achter mit seeckere ledige erve tot aen den voors. boomgaert, alle zulcx 't voors. huysken jegenwoordich getimmert ende betimmert es.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
122/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
122/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Hendrickszoon schepen
Ghijsbrecht Hendrickszoon schepen
122/03schuldenaarDirck Claesz MoyDirck Claesz Moy in De Gulden Wagen
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
122/04voogdFrederick Arentsz {wagenaar, biertapper}Frederick Arentsz in De Witte Valc
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
122/05voogdAelbrecht Hendricksz {schoenmaker}Aelbert Henricksz schoenmaker
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
122/06schuldenaarAechte VincentendrAechte Vincentendr
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
122/07schuldenaarLysbeth VincentendrElizabeth Vincentendr
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
122/08overledeneVincent Jansz {wagenaar}weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
122/09schuldeiserClaes Claesz MoyClaes Claesz Moy, metselaar
Claes Claesz Moy, metselaar
122/10borgJan Jansz van Berendrecht VIbis {smid}Jan Janssen van Berendrecht, smit
Jan Janssen van Berendrecht, zijn zwager, smit, als borg
122/11belending (Noordeinde.022.2)Jan Jacobsz Cloot {wagenaar}Jan Jacobsz Cloot, voerman
Jan Jacobsz Cloot, voerman
122/12belending (Noordeinde.020)Hendrick Egbertsz van der HalHenrick Egbertsz brouwer
Henrick Egbertsz, brouwer
122/13belending (Noordeinde.018)den boomgaert wijlen behorende die van der Does
Ende daer aen den boomgaert wijlen behorende die van der Does ende nu eenen van Alcmaere
122/14overledene (Noordeinde.018)Dirck Hendricksz van der Doesdie van der Does
Ende daer aen den boomgaert wijlen behorende die van der Does ende nu eenen van Alcmaere
122/15belending (Noordeinde.018)eenen van Alcmaere
Ende daer aen den boomgaert wijlen behorende die van der Does ende nu eenen van Alcmaere