Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 130. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG130860871579-01-14Donkersteeg.011 (De Vijff Ringen)TerugVerder
belast als den coopbrieff gepasseerteen stuk land in Zoeterwoude, onderpand in Donkersteeg738
drie morgen vier hout lants bij den hoop sonder maet.Gelegen in den ambachte van Zoeterwoude. Belent ende belast als den coopbrieff gepasseert voor Jacob van Endegeest Jacobsz, schout in den ambachte voors., zulcx daer dese onse brieve up deursteecken is, inhout ende vermelt. Daer mede bij hem comparant de voors. cooper belooft werde dat men de voorn. landen behoorlicken zoude vrijen ende waren van verdere lasten in deze vercoopbrieve niet verhaert. onderpand: zijn huysinge ende erve staende ende gelegen binnen der voors. stede in de Donckersteeghe. Belent ende belegen aen d'een sijde Dionys Jansz, comen, ende aen d'ander zijde de voorn. Hobben Florisz. Streckende voor uyten voors. steech tot after in de Maren
onderpand: zijn huysinge ende erve staende ende gelegen binnen der voors. stede in de Donckersteeghe.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
130/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde Jacobsz schepen
Cornelis van Noorde Jacobsz schepen
130/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
130/03verkoperCornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}Cornelis Dircx schoenmaker
Cornelis Dircx, schoenmaker, poorter
130/04koperHobbe Florisz {goudsmid}Hobben Florisz, goudsmid
Hobben Florisz, goudsmid
130/05schoutJacob Jacobsz van EndegeestJacob van Endegeest Jacobsz
Belent ende belast als den coopbrieff gepasseert voor Jacob van Endegeest Jacobsz, schout in den ambachte voors
130/06belending (Donkersteeg.009.1)Dionys Jansz de GoedeDionys Jansz, comen
Belent ende belegen aen d'een sijde Dionys Jansz, comen