Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 17. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG017110161578-07-20Vismarkt.005 (Amsterdam)TerugVerder
voldaan met meerdere schuld- en rentebrievenpacht van 4 gld pj mh aankomend Everhard van LodensteynMaarsmansteeg/Vismarkt525
Eene huysinge ende erve, te weeten Govert ende ’t weeskindt voorn. t’zamen een vierendeel; de voors. Splinter mit alle zijne consorten voorn. t’zamen de helfte ende Aechte Symonsdr voors. oock een vierde deel. Staende ende gelegen alhier tot Leyden in de dwersstege omtrent de Maersmanstege, die men gaet te Vischmarcte. Zulcx dezelve huysinge jegenwoordelick getimmert ende betimmert es. Belent hebbende aen ‘d een zijde ten zuden deurgaende Jonge Dirck Steen Dircxsz, tinnegieter ende aen d’ander zijde ten noorden voor Jacob Soos Cornelisz, wantsnijder; daeraen Andries Pieterszoon, cramer ende daeraen d’erffgenamen van mr. Pieter Janss, chirurgijn. Streckende uyt den oosten westwaert tot aen de huysinge ende erve toecomende Andries Jaspersz, backer, staende in de Maerssemanstege opten houck van der stede toornstege.
Aechte Symonsdr wedue van Arent Ewoutsz van Noorwijck eenige erffgename van Margriete Arents haer zalige dochter laetste huysvrouwe van Adriaen Govertsz voorn

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
17/01schepenDirck Gerritsz SmalingDirck Gerritsz Smaling schepen
Dirck Gerritsz Smaling schepen
17/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Hendrickszoon schepen
Ghijsbrecht Hendrickszoon schepen
17/03verkoperGovert Adriaensz van Brandenburch {zeepzieder}Govert Adriaensz zeepzieder
Govert Adriaensz zeepzieder voor zichzelf
17/04voogdPouwels Adriaensz {smid, bakker}Pouwels Adriaensz bakker
Pouwels Adriaensz bakker en Simon Arentsz van Noortwijck als voogden van Dieuwertgen Cornelisdr dochter van Cornelis Cornelisz van Zanen zeepzieder en Remburch Adriaensdr zijn eerdere vrouw
17/05voogdSymon Arentsz van Bruyningen {landmeter}Simon Arentsz van Noortwijck
Pouwels Adriaensz bakker en Simon Arentsz van Noortwijck als voogden van Dieuwertgen Cornelisdr dochter van Cornelis Cornelisz van Zanen zeepzieder en Remburch Adriaensdr zijn eerdere vrouw
17/06verkoperDiewertgen Cornelisdr van SanenDieuwertgen Cornelisdr
Pouwels Adriaensz bakker en Simon Arentsz van Noortwijck als voogden van Dieuwertgen Cornelisdr dochter van Cornelis Cornelisz van Zanen zeepzieder en Remburch Adriaensdr zijn eerdere vrouw
17/07ouderCornelis Cornelisz van Sanen {zeepzieder}Cornelis Cornelisz van Zanen zeepzieder
Pouwels Adriaensz bakker en Simon Arentsz van Noortwijck als voogden van Dieuwertgen Cornelisdr dochter van Cornelis Cornelisz van Zanen zeepzieder en Remburch Adriaensdr zijn eerdere vrouw
17/08overledeneRemburch Adriaensdr {van Sanen}Remburch Adriaensdr zijn eerdere vrouw
Pouwels Adriaensz bakker en Simon Arentsz van Noortwijck als voogden van Dieuwertgen Cornelisdr dochter van Cornelis Cornelisz van Zanen zeepzieder en Remburch Adriaensdr zijn eerdere vrouw
17/09echtgenootSplinter Jansz {Loosdrecht}Splinter Janss wonende in Loosdrecht
Splinter Janss wonende in Loosdrecht als man en voocht van Anna Jacobsdr in dier qualite voor hemzelven ende noch als erffgename van Claertgen Jacobsdr zijne huysvrouwen zalige zuster
17/10verkoperAnna Jacobsdr {vrouw van Splinter Jansz}Anna Jacobsdr
Splinter Janss wonende in Loosdrecht als man en voocht van Anna Jacobsdr in dier qualite voor hemzelven ende noch als erffgename van Claertgen Jacobsdr zijne huysvrouwen zalige zuster
17/11overledeneClaertgen Jacobsdr {Loenen}Claertgen Jacobsdr zijne huysvrouwen zalige zuster
Splinter Janss wonende in Loosdrecht als man en voocht van Anna Jacobsdr in dier qualite voor hemzelven ende noch als erffgename van Claertgen Jacobsdr zijne huysvrouwen zalige zuster
17/12verkoperGeertgen Jacobsdr van Limmen {van Loenen}Geertgen Jacobsdr van Limmen wijlen wedue van mr Jacob van Loenen
Splinter hem sterckmakende voor Geertgen Jacobsdr van Limmen wijlen wedue van mr Jacob van Loenen
17/13overledeneJacob van Loenen {Loenen}wijlen wedue van mr Jacob van Loenen
Splinter hem sterckmakende voor Geertgen Jacobsdr van Limmen wijlen wedue van mr Jacob van Loenen
17/14verkoperAgnietgen Jacobsdr {Coop}Agniese Jacobsdr wedue van Jan Janss Coop wonende tot Loenen
Agniese Jacobsdr wedue van Jan Janss Coop wonende tot Loenen mit Stephen Dircxz clercq in de secretarie alhier tot Leyden als hoire voocht in desen gecooren
17/15overledeneJan Jansz Coop {Loenen}wedue van Jan Janss Coop wonende tot Loenen
Agniese Jacobsdr wedue van Jan Janss Coop wonende tot Loenen mit Stephen Dircxz clercq in de secretarie alhier tot Leyden als hoire voocht in desen gecooren
17/16voogdSteven Dircksz van HaarlemStephen Dircxz clercq in de secretarie
Agniese Jacobsdr wedue van Jan Janss Coop wonende tot Loenen mit Stephen Dircxz clercq in de secretarie alhier tot Leyden als hoire voocht in desen gecooren
17/17verkoperJacob Meesz {Loenen}Jacob Meeusz wonende tot Loenen
Jacob Meeusz wonende tot Loenen voor hemzelven ende hem starckmaeckende voor Sybrant Claesz als man ende voocht van Lysbeth Meesdr
17/18echtgenootSybrant Claesz {Loenen}Sybrant Claesz
Jacob Meeusz wonende tot Loenen voor hemzelven ende hem starckmaeckende voor Sybrant Claesz als man ende voocht van Lysbeth Meesdr
17/19verkoperLysbeth Meesdr {vrouw van Sybrant Claesz}Lysbeth Meesdr
Jacob Meeusz wonende tot Loenen voor hemzelven ende hem starckmaeckende voor Sybrant Claesz als man ende voocht van Lysbeth Meesdr
17/20echtgenootBarent Barentsz {Loenen}Barent Barentsz
ende Barent Barentsz als man ende voocht van Martgen Meesdr zijne zwager ende beyde die vervangende alle de drie kinderen ende erffgenamen van Margriete Jacobsdr haer zaelige moeder weduwe van wijle Mees Claesz van Velsen
17/21verkoperMarytgen Meesdr {vrouw van Barent Barentsz}Martgen Meesdr
ende Barent Barentsz als man ende voocht van Martgen Meesdr zijne zwager ende beyde die vervangende alle de drie kinderen ende erffgenamen van Margriete Jacobsdr haer zaelige moeder weduwe van wijle Mees Claesz van Velsen
17/22verkoperalle de drie kinderen ende erffgenamen van Margriete Jacobsdr
ende Barent Barentsz als man ende voocht van Martgen Meesdr zijne zwager ende beyde die vervangende alle de drie kinderen ende erffgenamen van Margriete Jacobsdr haer zaelige moeder weduwe van wijle Mees Claesz van Velsen
17/23overledeneMargriete Jacobsdr {vrouw van Mees Claesz}erffgenamen van Margriete Jacobsdr haer zaelige moeder weduwe van wijle Mees Claesz van Velsen
ende Barent Barentsz als man ende voocht van Martgen Meesdr zijne zwager ende beyde die vervangende alle de drie kinderen ende erffgenamen van Margriete Jacobsdr haer zaelige moeder weduwe van wijle Mees Claesz van Velsen
17/24overledeneMees Claesz {Velsen}weduwe van wijle Mees Claesz van Velsen
ende Barent Barentsz als man ende voocht van Martgen Meesdr zijne zwager ende beyde die vervangende alle de drie kinderen ende erffgenamen van Margriete Jacobsdr haer zaelige moeder weduwe van wijle Mees Claesz van Velsen
17/25verkoperJacob Cornelisz {Abcoude}Jacob Cornelisz wonende te Abcoude
Jacob Cornelisz wonende te Abcoude als erffgename van Haesgen Jacobsdr zijn moeder wijlen wedue van Cornelis Elbertsz
17/26overledeneHaesgen Jacobsdr {vrouw van Cornelis Aelbrechtsz}erffgename van Haesgen Jacobsdr zijn moeder wijlen wedue van Cornelis Elbertsz
Jacob Cornelisz wonende te Abcoude als erffgename van Haesgen Jacobsdr zijn moeder wijlen wedue van Cornelis Elbertsz
17/27overledeneCornelis Aelbrechtsz {Loenen}wedue van Cornelis Elbertsz
Jacob Cornelisz wonende te Abcoude als erffgename van Haesgen Jacobsdr zijn moeder wijlen wedue van Cornelis Elbertsz
17/28overledeneJacoba Jacobsdr {vrouw van Adriaen Govertsz}wijlen Jaepgen Jacobsdr respective haerluider zalige zuster ende moye
erffgenamen van wijlen Jaepgen Jacobsdr respective haerluider zalige zuster ende moye voorhuysvrouwe van Adriaen Govertsz voorn
17/29overledeneAdriaen Govertsz {zeepzieder}voorhuysvrouwe van Adriaen Govertsz voorn
erffgenamen van wijlen Jaepgen Jacobsdr respective haerluider zalige zuster ende moye voorhuysvrouwe van Adriaen Govertsz voorn
17/30verkoperAechte Symonsdr {vrouw van Arent Ewoutsz}Aechte Symonsdr wedue van Arent Ewoutsz van Noorwijck
Aechte Symonsdr wedue van Arent Ewoutsz van Noorwijck eenige erffgename van Margriete Arents haer zalige dochter laetste huysvrouwe van Adriaen Govertsz voorn
17/31overledeneArent Ewoutsz {glasmaker}wedue van Arent Ewoutsz van Noorwijck
Aechte Symonsdr wedue van Arent Ewoutsz van Noorwijck eenige erffgename van Margriete Arents haer zalige dochter laetste huysvrouwe van Adriaen Govertsz voorn
17/32overledeneMargriete Arentsdr {vrouw van Adriaen Govertsz}Margriete Arents haer zalige dochter laetste huysvrouwe van Adriaen Govertsz voorn
Margriete Arents haer zalige dochter laetste huysvrouwe van Adriaen Govertsz voorn
17/33koperAdriaen Mourijnsz {rentmeester}Adriaen Mourijnsz rentmeester
Adriaen Mourijnsz rentmeester van Leeuwenhorst
17/34belending (Vismarkt.006)Dirck Dircksz Steen {de jonge}Jonge Dirck Steen Dircxsz tinnegieter
Jonge Dirck Steen Dircxsz tinnegieter
17/35belending (Maarsmansteeg.008.1R)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}Jacob Soos Cornelisz wantsnijder
Jacob Soos Cornelisz wantsnijder
17/36belending (Maarsmansteeg.008.2)Andries Pietersz Tromper {kramer}Andries Pieterszoon cramer
Andries Pieterszoon cramer
17/37belending (Maarsmansteeg.010)d’erffgenamen van mr Pieter Janss chirurgijn
d’erffgenamen van mr Pieter Janss chirurgijn
17/38overledene (Maarsmansteeg.010)Pieter Jansz {chirurgijn}d’erffgenamen van mr Pieter Janss chirurgijn
d’erffgenamen van mr Pieter Janss chirurgijn
17/39belending (Maarsmansteeg.012)Andries Jaspersz van VesaneveltAndries Jaspersz backer
Andries Jaspersz backer
17/99overledeneJacob NN {Loenen}Jacob NN {van Loenen}
Jacob NN {van Loenen}