Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 180. Aantal = 1. Naar Akten-lijst.
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG180113v1151579-02-28Middelstegracht.048.1TerugVerder
28 gulden te 40 grooten 't stuckMiddelstegracht788
Een huysken ende erve staende ende gelegen upte Middelste Graft upten houc van de Vleerstege. Belent ende belegen aen d' een zijde Reyer Jansz van Naerden ende aen d'ander zijde Jan Gijsbrehtsz metselaer. Streckende voor uyte voors. graft tot after aen d'erffgenamen van Oliphier Philippsz' huys ende erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron