Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 296. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG296188v1911579-06-09LangeMare.069TerugVerder
huyscustingen toekomende de VrouwenkerkLange Mare1055
Vier huysen ende erven staende gelegen alhier tot Leyden te wetene de twee naest malcanderen opte Maren ende dander twee ooc naest malcanderen an t Vrouwenkerchoff. Belent zijnde te wetene opte Maren aen d'een zijde voor ten noorden eene grafte ofte vaert daer onder gaende ende after ant Vrouwenkerchoff ooc ten noorden een huys ende erve toecomende de Vrouwenkercke ende aen die ander zide ten zuden voor upte Maren, Cornelis Aernt Schouten, cuper, ende after aent kerchoff ooc ten zuden den Vrouwengrafte daer onder gaende. Streckende voor van de Maren ende straete westwaert eerst aen de Vrouwengrafte voorn. ende voorts van dezelve grafte tot ant Vrouwenkerhoff.
overdracht i.v.m. vererving

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
296/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
296/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Heijndrickszoon schepen
Ghijsbrecht Heijndrickszoon schepen
296/03schuldeiserVolckgen Jacobsdr GoetcoopVolckgen (27 jaar)
Volckgen Jacobs dochter oudt xxvii
296/04schuldeiserMarytgen Jacobsdr GoetcoopMaritgen (26 jaar)
Maritgen Jacobs dochter xxvi
296/05schuldeiserFijtgen Cornelisdr {linnennaaister}Fytgen Cornelisdr moye
Fytgen Cornelisdr moye
296/06overledeneNeeltgen Cornelisdr {LangeMare69}Neeltgen Cornelisdr
Neeltgen Cornelisdr hare zaliger zuster (van Aechte Cornelisdr {Goetcoop})
296/07voogdCornelis Meesz van HoutCornelis Meeus zoon van Hout
Alle drie mit Cornelis Meeus zoon van Hout, clerc ter weeskamere
296/08schuldeiserCornelis Jacobsz GoetcoopCornelis Jacobsz (20 jaar)
Cornelis Jacobsz, oudt omtrent xx
296/09schuldeiserClaertgen Jacobsdr GoetcoopClara (16 jaar)
Clara zestien
296/10schuldeiserCatrijn Jacobsdr GoetcoopCatrijn (14 jaar)
Catrijn xiiii
296/11voogdClaes Jansz {warmoezenier-Lange Mare}Claes Jans warmoesman
Claes Jans warmoesman behoude oome Jan Cornelis cleermakerende Jan Claes zoon Roos vleyshouder voochden over Cornelis Jacobsz, oudt omtrent xx jaren, Clara zestien ende Catrijn xiiii
296/12voogdJan Cornelis cleermaker
Claes Jans warmoesman behoude oome Jan Cornelis cleermakerende Jan Claes zoon Roos vleyshouder voochden over Cornelis Jacobsz, oudt omtrent xx jaren, Clara zestien ende Catrijn xiiii
296/13voogdJan Claesz RoosJan Claes zoon Roos vleyshouder
Claes Jans warmoesman behoude oome Jan Cornelis cleermakerende Jan Claes zoon Roos vleyshouder voochden over Cornelis Jacobsz, oudt omtrent xx jaren, Clara zestien ende Catrijn xiiii
296/14overledeneJacob Pietersz GoetcoopJacobs Pietersz Goetcoop
Jacobs Pietersz Goetcoop ende Aegten Cornelisdr beyde zaliger
296/15overledeneAechte Cornelisdr {Goetcoop}Aegten Cornelisdr
Jacobs Pietersz Goetcoop ende Aegten Cornelisdr beyde zaliger
296/16schuldenaarJacob Thomasz van SwietenJacob Tomasz brouwer
Jacob Tomasz brouwer, Jan Jansz van Baaersdorp ende Jan Geritsz Buytewech als opper voochden
296/17schuldenaarJan Jansz van Baersdorp {de oude}Jan Jansz van Baaersdorp
Jacob Tomasz brouwer, Jan Jansz van Baaersdorp ende Jan Geritsz Buytewech als opper voochden
296/18schuldenaarJan Gerritsz BuytewechJan Geritsz Buytewech
Jacob Tomasz brouwer, Jan Jansz van Baaersdorp ende Jan Geritsz Buytewech als opper voochden
296/19belending (LangeMare.071.2)Cornelis Schouten {kuiper}Cornelis Aernt Schouten cuper
Cornelis Aernt Schouten cuper