Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 313. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
Bron (scan)SoortNrFolScanNrDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG3132022031579-07-03Nieuwsteeg.018.3TerugVerder
voldaan met een recntebrief van 18 gulden 15 stuivers pjNieuwsteeg 18.31072
1. Een huysken ende erve, staende ende gelegen in de Nyeuwe Stege mitsgaders een poorte ende een vrijen uutganc, aen de zuytsijde van 'tselve huys, jegenwoordelick. Belent ende belegen hebbende aen d'een sijde Gerrit Arentsz, verwersknecht als jegens de Curateur van de boedel van Alijt Huygendr gecoft hebbende 'thuys gecomen van Pieter Heynricxz, bontwercker ende aen d'ander zijde d'erfgenamen van Vrerick Vrericxz van Drakenburch. Streckende voor uyte Nieuwe Stege tot after aen de nabeschreven tuyn.scherier ende van Maerten Symonsz Dou.
een decreetbrief van 10 augustus 1577

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
313/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde Jacobsz schepen
Cornelis van Noorde Jacobsz schepen
313/02schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz schepen
Pieter Pieter Jorisz schepen
313/03verkoperDirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}Dirck Heynricxz
Dirck Heynricxz zeemtouwer
313/04koperJan van HoutJan van Hout
Jan van Hout secretaris deser stede als recht ende overgifte hebbende van Foy van Brouchoven
313/05vermeldingFoy Jansz van BrouchovenFoy van Brouchoven
Foy van Brouchoven
313/06belending (Nieuwsteeg.018.2b)Gerrit Adriaensz {verwer}Gerit Arentsz
Gerit Arentsz verwersknecht als jegens de curateur van de boedel van Alijt Huygendr gecoft hebbende 'thuys gecomen van Pieter Heyndricxz bontwercker
313/07overledene (Nieuwsteeg.018.2b)Alijd Huigendr {Coedijck}Alijt Huygendr
Alijt Huygendr uit de boedel van haar gecoft hebbende 't huys gecomen van Pieter Heynricxz bont wercker
313/08vorig-eigenaar (Nieuwsteeg.018.2b)Pieter Hendricksz {bontwerker}Pieter Heynricxz bontwercker
Pieter Heynricxz bontwercker
313/09belending (Nieuwsteeg.018.4)erfgenamen van Vrerick Vrericxz van Drakenburg
erfgenamen van Vrerick Vrericxz van Drakenburg
313/10overledene (Nieuwsteeg.018.4)Frederick Fredericksz van DraeckenburchVrerick Vrericxz van Drakenburch
Vrerick Vrericxz van Drakenburch
313/11belending (Steenschuur.023.10)Pieter Pietersz Oom van OfwegenPieter Oom Pietersz
belending tuin:Pieter Oom Pietersz aen de zuytsijde mit de huysinge gecomen van Jan Adriaenszoon de Wilde
313/12vorig-eigenaar (Steenschuur.023.10)Jan Adriaensz de WildeJan Adriaenszoon de Wilde
belending tuin: Jan Adriaenszoon de Wilde een huysinge nu aan Pieter Oom Pietersz
313/13belending (Steenschuur.023.08)Aelbrecht Dircksz BralAelbrecht Dircxz
belending tuin: Aelbrecht Dircxz drapier
313/14belending (Steenschuur.023.07)Grietgen Willemsdr {Doesz, vrouw van Maerten Huigenz}weduwe van Maerten Huygenszoon
belending tuin: weduwe van Maerten Huygenszoon verwer
313/15belending (Steenschuur.023.07)Maerten Huigenz {verwer}Maerten Huygenszoon
belending tuin: Maerten Huygenszoon verwer echtgenoot za van
313/16belending (Nieuwsteeg.018.2a)Adriaen Adriaensz van CrimpenAdriaen van Crimpen
Adriaen van Crimpen belending noortsijde huysinge van Alijd Huygendr gecomen
313/17belending (Langebrug.113.02)Bartholomeus Griffius BuysBartholomeus Buys geseyt Griphius
Bartholomeus Buys geseyt Griphius mitte huysinge bij hem gecoft van de erfgenamen van Joncheere Heynrick van Wijngaeren
313/18vorig-eigenaar (Langebrug.113.02)de erfgenamen van Joncheere Heynrick van Wijngaeren
Joncheere Heynrick van Wijngaeren
313/18overledene (Langebrug.113.02)Hendrick Jansz van Wijngaerdende erfgenamen van Joncheere Heynrick van Wijngaeren
Joncheere Heynrick van Wijngaeren
313/19belending (Langebrug.113.03)d'erfgenamen van Pieter Quierijnsz schrienwercker
de schuyren van d'erfgenamen van Pieter Quierijnsz
313/20overledene (Langebrug.113.03)Pieter Quirijnsz Post {schrijnwerker}d'erfgenamen van Pieter Quierijnsz schrienwercker
Pieter Quierijnsz schrienwercker
313/21belending (Langebrug.113.04)Jacob Gerritsz {vleeshouwer}Jacob Geritsz vleijshouder
Jacob Geritsz vleijshouder beleniding aan de schuyren als gecoft hebbende de huysinge van d'erfgenamen van Henrick Dircxz droochscheyrier ende van Maerten Symonsz Dou
313/22vorig-eigenaar (Langebrug.113.04)erfgenamen van Henrick Dircxz
erfgenamen van Henrick Dircxz
313/23overledene (Langebrug.113.04)Hendrick Dircksz {droogscheerder}erfgenamen van Henrick Dircxz
Heynrick Dircxz droochscheyrier
313/24belending (Langebrug.113.05)Maerten Symonsz DouMaerten Symonsz Dou
Maerten Symonsz Dou