Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 314. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG314203v2051579-07-08Botermarkt.014 (Den Otter)TerugVerder
100 gulden ( 6,25% pj rente 6 gulden 5 stuivers; betaling hoofdsom naar believen koper)Botermarkt 141073
Een huys end erve, staend end egelgen binnen deser stede opten Nieuwen Rijn jegenover St. Pancrasstege. Belent aen d'een zijde de weduwe van Aelbert Pietersz, tinnegieter ende aen d'; ander zijde de erffgenamen van Jan Cornelisz den Deen. Streckende vboor uyten Rijn tot after aen d'erffgenamen van Vranck Jansz Cocx erven

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
314/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz schepen
Pieter Pieter Jorisz schepen
314/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
314/03schuldeiserJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes onse medebroeder in schependomme
314/04schuldenaarJan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}Jan Cornelisz
Jan Cornelisz coorncop
314/05borgJacob Fredericksz van LelyenoortJacob Vrericxz
Jacob Vrericxz houtcoper
314/06borgMarytgen Jansdr Smaling {Thou, vrouw van Cornelis Cornelisz}Marie Jansdr
Marie Jansdr weduwe van Cornelis Cornelisz coorncoper
314/07overledeneCornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}Cornelis Cornelisz
Cornelis Cornelisz coorncoper
314/08voogdSteven Dircksz van HaarlemSteffen Dircxz
Steffen Dircxz de gecoren voocht van Marie Jansdr weduwe van Cornelis Cornelisz coorncoper
314/09belending (Botermarkt.015.1)Lysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}weduwe van Aelbert Pietersz
weduwe van Aelbert Pietersz tinnegieter
314/10overledene (Botermarkt.015.1)Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}Aelbert Pietersz
Aelbert Pietersz tinnegieter echtgenoor za. van
314/11belending (Botermarkt.013)de erffgenamen van Jan Cornelisz den Deen
de erffgenamen van Jan Cornelisz den Deen
314/12belending (Botermarkt.013)Jan Cornelisz den DeenJan Cornelisz den Deen
Jan Cornelisz den Deen erffgenamen van
314/13belending (Breestraat.126)erffgenamen van Vranck Jansz Cock
erffgenamen van Vranck Jansz Cock's erven
314/14overledene (Breestraat.126)Franck Jansz CockVranck Jansz Cock
Vranck Jansz Cock erfgenamen van