Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 315. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG3152042051579-07-08Botermarkt.014 (Den Otter)TerugVerder
1600 gulden (200 gulden contant en overigens in termijnen van 100 gulden pj)4 stuivers pj mh en 8 gulden pjBotermarkt 141074
een huys ende erve, staende ende gelegen upten Nieuwen Rijn jegens over St Pancras clockstege. Belent ende belegen aen die eene zijde d'erffgenamen van Jan Cornelisz den Deen ende aen d'ander zijde Aelbrecht Pietersz za. zijn weduwe. Streckende voor uyte voors. Rijn tot after aen d'erffgenamen van Vranck Jansz Cocx erven

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
315/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz schepen
Pieter Pieter Jorisz schepen
315/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Gijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Gijsbrechtsz van Dorp schepen
315/03schuldeiserJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes onse medebroeder in schependomme
315/04schuldenaarJan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}Jan Cornelisz
Jan Cornelisz poorter deser stede en coorncoper bijgestaan door zijn moeder Marie Jansdr weduwe van Cornelis Cornelisz coorncoper
315/05borgJacob Fredericksz van LelyenoortJacob Vrericxz
Jacob Vrericxz houtcoper
315/06borgMarytgen Jansdr Smaling {Thou, vrouw van Cornelis Cornelisz}Marie Jansdr
Marie Jansdr weduwe van Cornelis Cornelisz houtcoper moeder van Jan Cornelisz
315/07overledeneCornelis Cornelisz {in de Bock, de oude}Cornelis Cornelisz
Cornelis Cornelisz coorncoper en echtgenoot za. van Marie Jans
315/08voogdSteven Dircksz van HaarlemSteffen Dircxz
Steffen Dircxz
315/09belending (Botermarkt.013)erffgenamen van Jan Cornelisz den Deen
erffgenamen van Jan Cornelisz den Deen
315/10overledene (Botermarkt.013)Jan Cornelisz den DeenJan Cornelisz den Deen
Jan Cornelisz den Deen erffgenamen van
315/11belending (Botermarkt.015.1)Lysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}Weduwe van Aelbrecht Pietersz
Weduwe van Aelbrecht Pietersz
315/12overledene (Botermarkt.015.1)Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}Aelbrecht Pietersz
Aelbrecht Pietersz echtgenoot za.
315/13belending (Breestraat.126)erffgenamen van Vranck Jansz Cock
erffgenamen van Vranck Jansz Cock 's erven
315/14overledene (Breestraat.126)Franck Jansz CockVranck Jansz Cock
Vranck Jansz Cock's erven erffgenamen van