Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 331. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG331215v2171579-07-275eBinnenvestgracht.012TerugVerder
50 gulden, ter voldoening van een losrentebrief van 3 karolusguldens te lossen met 50 gulden ineens in hoofdsom voor Jan Cornelisz van Nierop, schout in Zoeterwoude, voorheen ten behoeve van Wouter Fransz.5e Binnenvestgracht1090
onderpand: twee huyskens ende erve, staende ende gelegen naest malkander upte Aftergraft. Belent ende belegen aen d'een zijde overgaen de Zegerstege ende aen d'ander zijde een Aelmoeshuysken van Joostenpoort. Streckende voor uyte voors. graft tot after aen de Aelmoeshuyskens van voors. Joostenpoort.
ter voldoening van een losrentebrief voor Jan Cornelisz van Nierop, schout in Zoeterwoude, voorheen ten behoeve van Wouter Fransz.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
331/01schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes schepen
Jacob Allertsz de Haes schepen
331/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbertsz coorncoper schepen
Jan Ghijsbertsz coorncoper schepen
331/03schuldeiserNeeltgen Woutersdr {vrouw van Jan, Frans Cornelisz}Neeltgen Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz
Neeltgen Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz, erfgename van Jacob Jansz haar overleden zoon
331/04overledeneFrans Cornelisz {drapier}weduwe van Frans Cornelisz
Neeltgen Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz, erfgename van Jacob Jansz haar overleden zoon
331/05overledeneJacob Jansz {5eBinnenvestgracht}Jacob Jansz haar overleden zoon
Neeltgen Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz, erfgename van Jacob Jansz haar overleden zoon
331/06schuldenaarJannetgen Cornelisdr Quant {vrouw van Cornelis Jansz, Jan Pietersz}Jannetgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Jansz uit Zoeterwoude
Jannetgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Jansz uit Zoeterwoude (met Cornelis Lourisz Quant als voogd)
331/07overledeneCornelis Jansz {van Zoeterwoude}weduwe van Cornelis Jansz uit Zoeterwoude
Jannetgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Jansz uit Zoeterwoude (met Cornelis Lourisz Quant als voogd)
331/08voogdCornelis Lourisz QuantCornelis Lourisz Quant
Jannetgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Jansz uit Zoeterwoude (met Cornelis Lourisz Quant als voogd)
331/09gemachtigdeJan Cornelisz van Nierop schout in Zoeterwoude
Jan Cornelisz van Nierop schout in Zoeterwoude
331/10begunstigdeWouter Fransz
Wouter Fransz
331/11schuldeiser (5eBinnenvestgracht.013)Neeltgen Woutersdr {vrouw van Jan, Frans Cornelisz}Neeltgen Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz
Neeltgen Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz
331/12overledene (5eBinnenvestgracht.013)Frans Cornelisz {drapier}weduwe van Frans Cornelisz
Neeltgen Woutersdr weduwe van Frans Cornelisz
331/13schuldenaar (5eBinnenvestgracht.013)Jannetgen Cornelisdr Quant {vrouw van Cornelis Jansz, Jan Pietersz}Jannetgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Jansz uit Zoeterwoude
Jannetgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Jansz uit Zoeterwoude
331/14overledene (5eBinnenvestgracht.013)Cornelis Jansz {van Zoeterwoude}weduwe van Cornelis Jansz uit Zoeterwoude
Jannetgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Jansz uit Zoeterwoude
331/15belending (5eBinnenvestgracht.014)een Aelmoeshuysken van Joostenpoort
een Aelmoeshuysken van Joostenpoort
331/16belending (Sterrenwachtlaan.000.17)de Aelmoeshuyskens van voors. Joostenpoort
de Aelmoeshuyskens van voors. Joostenpoort