Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 337. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG337219v2211579-08-03Nieuwstraat.049TerugVerder
voldaan met schepenschuldbrief18 stuivers pj mhNieuwstraat1096
Een huys ende erve staende ende gelegen alhier tot Leyden aen Grote Nieuwe straet. Belent ende belegen aen deen zijde Cornelis van Noorde Pietersz, goutsmit, ende aen dander zijde d erffgenamen van Alijt Cornelisdr, weduwe Johans Cornelisz, cock ende brouwer. Streckende van der voors. straete tot after aen voors. Leuwens huys ofte erve

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
337/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde Jacobsz schepen
Cornelis van Noorde Jacobsz schepen
337/02schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz schepen
Pieter Pieter Jorisz schepen
337/03verkoper (NieuweRijn.053-054)Marytgen Franckendr van Royen {van Tol, Smaling}Marytgen Franckendr
Marytgen Franckendr (bijgestaan door Dirck Gerritsz Smaling haar man en voogd)heeft verkocht
337/04echtgenoot (NieuweRijn.053-054)Dirck Gerritsz SmalingDirck Gerritsz Smaling
Marytgen Franckendr (bijgestaan door Dirck Gerritsz Smaling haar man en voogd)heeft verkocht
337/05koper (NieuweRijn.053-054)Adriaen Adriaensz van LeeuwenAdriaen Arentsz van Leeuwen korenkoper
Adriaen Arentsz van Leeuwen, korenkoper, poorter
337/06belending (NieuweRijn.052)Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit
Cornelis van Noorde Pietersz, goutsmit
337/07belending (NieuweRijn.055-056)d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
337/08overledene (NieuweRijn.055-056)Alijd Dircksdr Hoens {Cock}d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
337/09overledene (NieuweRijn.055-056)Jan Cornelisz Cock {brouwer}weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
d'erffgenamen van Alijt Cornelisdr weduwe Johans Cornelisz cock ende brouwer
337/10belending (NieuweRijn.053-054)Adriaen Adriaensz van Leeuwenvoors. Leuwens huys ofte erve
voors. Leuwens huys ofte erve