Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 342. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG3422232241579-08-07NieuweRijn.013-015TerugVerder
3450 gulden voldaan met schepenschuldbriefNieuwe Rijn1101
Twee huysingen ende erven naest malcander, gelegen alhier opten Nieuwen Rijn, zulcxs de voors. Yde Dircxs plach te bewonen. Belent ende belegen aen deen zijde den nazaet van Mr Andries Allertsz, vrijvechtmeester in zijn leven ende aen dander zijde van die voors. huysinge Quyryn Dircxz, pottebacker. Streckende beyden voor uyten voors. Rijn tot after aen den Burch
twee huizen naast mekaar

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
342/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
342/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrechtsz schepen
Jan Ghijsbrechtsz schepen
342/03verkoperIda Dircksdr {van Montfoort}Yde Dircxsdr
Yde Dircxsdr (Cornelis van Zoutelande Gielisz, haar man en voogd)
342/04echtgenootCornelis van Zoutelande Gielisz
Yde Dircxsdr (Cornelis van Zoutelande Gielisz, haar man en voogd)
342/05borgDirck Jacobsz van MontfoortDirck Jacobsz van Montfoort
Dirck Jacobsz van Montfoort, onze medebroeder
342/06koperJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes, schepen
342/07belending (NieuweRijn.012)Niesgen Andriesdrnazaet van Mr Andries Allertsz
Belent ende belegen aen deen zijde den nazaet van Mr Andries Allertsz, vrijvechtmeester
342/08overledene (NieuweRijn.012)Andries Allertsz {vechtmeester}Mr Andries Allertsz vrijvechtmeester
nazaet van Mr Andries Allertsz vrijvechtmeester
342/09belending (NieuweRijn.016)Quirijn Dircksz {pottenbakker}Quyryn Dircxz, pottebacker
ander zijde van die voors. huysinge Quyryn Dircxz pottebacker