Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 389. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG3892612621579-10-02NieuweRijn.053-054TerugVerder
6 karolusguldens en 5 stuivers pj losbare renten, hoofdsom 100 guldenNieuwe Rijn3236
onderpand: zine huysinge ende erve, staende ende gelegen alhier tot Leyden aen den Nieuwen Rijn omtrent de Gansoorde. Belent zijnde aen d'eene zide ten zuyt oosten de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer ende aen d'ander side ten noortwesten Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit. Streckende voor vanden Rijn noortoostwaert tot aen de Nieuwe Straete.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
389/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
389/02schepenSymon Fransz van MerwenSymon Fransz van Merwen
Symon Fransz van Merwen
389/03voogdJacob Gerritsz {bode}Jacob Jacob Gerritsz bode
Jacob Jacob Gerritsz bode ende Alexander Aelbrechtsz drapier in den name als voochden
389/04voogdSander Aelbrechtsz van QuackenboschAlexander Aelbrechtsz drapier
Jacob Jacob Gerritsz bode ende Alexander Aelbrechtsz drapier in den name als voochden
389/05schuldeiserPieter Jansz {Hogewoerd}Pieter Jansz out omtrent 20 jaeren
Pieter Jansz out omtrent 20 jaeren naergelaten weeskint van Jan Pietersz backer van Leyderdorp alhier tot Leyden overleden gewonnen bij Alijt Lambrechtsdr
389/06overledeneJan Pietersz {bakker, Leiderdorp}weeskint van Jan Pietersz backer van Leyderdorp
Pieter Jansz out omtrent 20 jaeren naergelaten weeskint van Jan Pietersz backer van Leyderdorp alhier tot Leyden overleden gewonnen bij Alijt Lambrechtsdr
389/07ouderAeltgen Lambrechtsdr {vrouw van Jan Pietersz, Jacob Gerritsz}gewonnen bij Alijt Lambrechtsdr
Pieter Jansz out omtrent 20 jaeren naergelaten weeskint van Jan Pietersz backer van Leyderdorp alhier tot Leyden overleden gewonnen bij Alijt Lambrechtsdr
389/08vermeldingJacob Thomasz van SwietenJacob Tomasz brouwer weesmeester
Jacob Tomasz brouwer weesmeester
389/09vermeldingJan Jansz van Baersdorp {de oude}Jan Jansz van Baersdorp weesmeester
Jan Jansz van Baersdorp weesmeester
389/10vermeldingJan Gerritsz BuytewechJan Gerritsz Butenwech weesmeester
Jan Gerritsz Butenwech weesmeester
389/11schuldenaarAdriaen Adriaensz van LeeuwenAdriaen Arentsz van Leeuwen
Adriaen Arentsz van Leeuwen
389/12borgDirck Jacobsz van MontfoortDirck van Montfoort Jacobsz zine schoonvader
Dirck van Montfoort Jacobsz zine schoonvader (onse medebroeder in Rade)
389/13belending (NieuweRijn.055-056)de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer
de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer
389/14overledene (NieuweRijn.055-056)Jan Cornelisz Cock {brouwer}de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer
de kinderen ende erffgenamen van Jan Cornelisz Kock brouwer
389/15belending (NieuweRijn.052)Cornelis Pietersz van Noorde IV {goudsmid}Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit
Cornelis van Noorde Pietersz goutsmit