Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 393. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG393264v2661579-10-25Diefsteeg.006.2 (De cuyl der leeuwen)TerugVerder
30 stuivers pj renteDiefsteeg3240
Onderpand: haer huys ende erve, staende ende gelegen inde Dieffsteech. Belent aen d'een zijde Aechte Brunendochter wedue van Maerten van Sonnevelt ende aen d'ander zijde de Volresgraft daer onder gaende. Streckende voor uyte steech tot achter aen de huysinge van Joncheer Joris van Cats.
Betreft 1/3 deel van een schuld, "Daer van de resterende twee derdendeelen aen Pieter Pieter Jorisz voor hem selven ende aen Andris Jacobsz waerdeijn als voocht van de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets affgelost ende gequeten zijn." "ende dit al in te niet doeninge van een derdendeel van alsulcke rente van vier gulden tien stuvers jaerlicx als haer comparants zalige man Claes Henricxszoon voors. verleden ende gepasseert heeft ten behouve van Gerit Mathijsz voorn. welcke mitsdesen gehouden wert als crachteloos ende affgelost."

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
393/01schepenPieter Pietersz Oom van OfwegenPieter Oom Pieterz
Pieter Oom Pieterz
393/02schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorysz
Pieter Pieter Jorysz
393/03gemachtigdeLouris Cornelisz SchenaertLouris Cornelis Schenaert
Louris Cornelis Schenaert als actie hebbende van Harmen Jacobsz drapier mede erffgenaem van Gerit Mathijsz
393/04schuldeiserHarmen Jacobsz {drapier}Harmen Jacobsz drapier
Louris Cornelis Schenaert als actie hebbende van Harmen Jacobsz drapier mede erffgenaem van Gerit Mathijsz
393/05overledenemede erffgenaem van Gerit Mathijsz
Louris Cornelis Schenaert als actie hebbende van Harmen Jacobsz drapier mede erffgenaem van Gerit Mathijsz
393/06schuldenaarLysbeth Adriaensdr {faliemaakster}Elysabeth Arentsdr wedue wijlen Claes Hendricxsz
Elysabeth Arentsdr wedue wijlen Claes Hendricxsz met Gerit Jacobsz van Brenen haer voocht in desen
393/07overledeneClaes Hendricksz {van Maastricht}wedue wijlen Claes Hendricxsz
Elysabeth Arentsdr wedue wijlen Claes Hendricxsz met Gerit Jacobsz van Brenen haer voocht in desen
393/08voogdGerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}Gerit Jacobsz van Brenen
Elysabeth Arentsdr wedue wijlen Claes Hendricxsz met Gerit Jacobsz van Brenen haer voocht in desen
393/09belending (Diefsteeg.004)Aechte Bruinendr {van Sonnevelt}Aechte Brunendochter wedue van Maerten van Sonnevelt
Aechte Brunendochter wedue van Maerten van Sonnevelt
393/10overledene (Diefsteeg.004)Maerten van Sonneveltwedue van Maerten van Sonnevelt
Aechte Brunendochter wedue van Maerten van Sonnevelt
393/11belending (Breestraat.081.2)Joris Lievensz van CatsJoncheer Joris van Cats
Joncheer Joris van Cats
393/12begunstigdePieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz
Pieter Pieter Jorisz
393/13voogdAndries Jacobsz van CampenAndris Jacobsz waerdeijn
Andris Jacobsz waerdeijn als voocht van de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets
393/14begunstigdede weeskinderen van Cornelis Pieters Paets
Andris Jacobsz waerdeijn als voocht van de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets
393/15overledeneCornelis Pietersz Paedts {de oude}de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets
Andris Jacobsz waerdeijn als voocht van de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets