Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 459. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578verkoopG4593023031580-01-15Hooigracht.087TerugVerder
Betaald met een schepenschuldbriefPacht 2 stuivers pj mh, staande op de tuinHooigracht3306
Een huys ende erve staende ende gelegen opte Hoygraft. Belent aen d'een zyde zij comparante selver ende aen d'ander zyde de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger. Streckende voor uyte Hoygraft mit een tuyn ende mit een huysgen inde Vleerstege uytgaende tot achter aen Rombout Jansz' huys ende erve.
dat de twe lichten met de watergang ende d'uytsteeck van een backoven responderende, lopende ende staende opt erve van 't cleyne huysken, in sulcker vougen ten eeuwigen daegen zullen blijven staen, zonder in eeniger wys te mogen werden belet oft gehindert.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
459/01schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
459/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrechtsz
Jan Ghijsbrechtsz
459/03verkoperMarytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}Mary Jansdr wedue van Olyphier Phillpsz
Mary Jansdr wedue van Olyphier Phillpsz mit Gerrit Jacobs van Breenen haer gecoren voocht
459/04overledeneOlivier Philipsz {lakenbereider}wedue van Olyphier Phillpsz
Mary Jansdr wedue van Olyphier Phillpsz mit Gerrit Jacobs van Breenen haer gecoren voocht
459/05voogdGerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}Gerrit Jacobs van Breenen
Mary Jansdr wedue van Olyphier Phillpsz mit Gerrit Jacobs van Breenen haer gecoren voocht
459/06borgWillem Jacobsz {apotheker/kruidenier}Willem Jacobsz cruydenierder
Willem Jacobsz cruydenierder
459/07borgAdriaen Pietersz van der Werff {de oude}Adriaen Pietersz van der Werve
Adriaen Pietersz van der Werve
459/08koperPieter Cornelisz SchaeckPieter Cornelisz Schaeck
Pieter Cornelisz Schaeck haer zwaeger
459/09belending (Hooigracht.087)Marytgen Jansdr {vrouw van Olivier Philipsz}zij comparante selver
zij comparante selver
459/10belending (Hooigracht.085)de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger
de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger
459/11overledene (Hooigracht.085)Gerrit Jacobsz van Oyende erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger
de erffgenamen van Gerrit van Oye bierdraeger
459/12belending (Middelstegracht.048)Rombout Jansz {zeemtouwer}Rombout Jansz
Rombout Jansz' huys ende erve