Akteformulier

Akteformulier met BronId = 194. AkteNummer = 78. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 G-1578schuldbekentenisG07850v0551578-10-07Rapenburg.029-031TerugVerder
600 guldens van 40 groten stuksRapenburg587
onderpand: sijn huys ende erve staende ende gelegen op Rapenburch. Belegen hebbende aen d’een zijde de huysinge ende erve gecomen van Jan van Adrichem ende aen d’ander zijde Huych. Strechende voor uut Rapenburch tot achter uutgaende op die Achtergraft.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
78/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp schepen
78/02schepenGijsbrecht Hendricksz van der DoesGhijsbrecht Heyndrickszoon schepen
Ghijsbrecht Heyndrickszoon schepen
78/03schuldeiserJohan Morel
Johan Morel
78/04schuldenaarFrançois MassaziaFranchois Messagia tafelhouder
Franchois Messagia tafelhouder
78/05belending (Rapenburg.033)Jan Florisz van AdrichemJan van Adrichem
de huysinge ende erve gecomen van Jan van Adrichem
78/06belending (Rapenburg.027)Huig Huigenz van Alckemade {de jonge}Huych
Huych