Akteformulier

Akteformulier met BronId = 195. AkteNummer = 111. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Grote-Bewijzen-Cschuldbekentenis1111591791585-01-30Haarlemmerstraat.123TerugVerder
450 guldenHaarlemmerstraat6708
Onderpand: huys ende erve over Maern Rynzyde belendt aen deen zyde ten oosten Willemtgen Symonsdr ende aen dander zyde ten westen Ewout Pieterszn glaesmaker streckende voor van de straete zuytwaerts tot aen Gerit Franszn vleyshouders erve.
Dese navolgende partyen van renten zyn de voors weeskinderen ten deele gevallen jegens Anthonis Adriaenszn voornoemt hoorluyder oom hun aengecomen by overleden van Jan Arentszn hun za neve ende wyders van eene Ghysbert Janszn uytlandich persoon vermogens de scheydinge van date 22-12-1589 en andere bescheyd.
  • Een losrente van 9 gld tsiaers op te huysinge van Pieter Janszn Bock binnen Rotterdam
  • Een losrente van 3 gulden tsiaers op Pieter Willemszn Croon tot Rotterdam
  • Een losrente van 4 gulden tsiaers op te huysinge van meester Pieter Brunen te Zierikzee
  • Een losrente van 30 st tsiaers op te huysinge van Cateryn Dimmen? tot Rotterdam
  • Een losrente van 6 gulden 5 st op te huysinge van Jan Pronck te Rotterdam en 3 gulden tsiaers op Dirck Floren tot Zevenhuizen
  • Een losrente van 30 st op t huys van Adriaen Franszn. glaesmaker tot Rotterdam
  • Twee delen van een losrente van 3 gulden op Dirc en Pieter Jacobszn aen ’s gravenwech tot Nieuwerkerk aan den IJssel daer van t derde part compteert de wede van Allart Muus tot Rotterdam die de rentebrief in bewaring heeft

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
111/01ameesterGerrit Roelofsz van der MijeGerardt Roelofszoon van der Mije weesmeester
Gerardt Roelofszoon van der Mije weesmeester
111/01bmeesterJan Gerritsz BuytewechJan Geritsz Butewech weesmeester
Jan Geritsz Butewech weesmeester
111/02ameesterPieter Pietersz Oom van OfwegenPieter Oom Pieterszoon van Ofwegen weesmeester
Pieter Oom Pieterszoon van Ofwegen weesmeester
111/02bmeesterClaes Willem Bouwensz van WarmondClaes Willem van Warmond weesmeester absent
Claes Willem van Warmond weesmeester absent
111/03schuldeiserAdriaen Claesz van der Maes/VlasAdriaen 5 jr
Adriaen 5 jr, Alijdt 13 jr en Elisabeth 3 jr kinderen van Claes Corneliszn van der Maze schoenmaker en Roosgen Adriaensdr overleden
111/04schuldeiserAeltgen Claesdr van der Maes/VlasAlijdt 13 jr
Adriaen 5 jr, Alijdt 13 jr en Elisabeth 3 jr kinderen van Claes Corneliszn van der Maze schoenmaker en Roosgen Adriaensdr overleden
111/05schuldeiserElisabeth Claesdr van der Maes/VlasElisabeth 3 jr
Adriaen 5 jr, Alijdt 13 jr en Elisabeth 3 jr kinderen van Claes Corneliszn van der Maze schoenmaker en Roosgen Adriaensdr overleden
111/06schuldenaarClaes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}Claes Corneliszn van der Maze schoenmaker
kinderen van Claes Corneliszn van der Maze schoenmaker en Roosgen Adriaensdr overleden
111/07overledeneRoosgen Arentsdr {van der Maes/Vlas}Roosgen Adriaensdr overleden
kinderen van Claes Corneliszn van der Maze schoenmaker en Roosgen Adriaensdr overleden
111/08voogdAnthonis Adriaensz {tinnegieter}Anthonis Adriaenszn tinnegieter oom
Anthonis Adriaenszn tinnegieter oom
111/09voogdClaes Cornelisz van NoordeClaes Corneliszn van Noorden goutsmit
Claes Corneliszn van Noorden goutsmit
111/10belending (StilleRijn.016.2)Willemtgen Symonsdr
Willemtgen Symonsdr
111/11belending (Haarlemmerstraat.121)Ewout Pietersz {glasmaker}Ewout Pieterszn glaesmaker
Ewout Pieterszn glaesmaker
111/12belending (StilleRijn.016.2)Gerrit Fransz {vleeshouwer}Gerit Franszn vleyshouders erve
Gerit Franszn vleyshouders erve