Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 1. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580schuldbekentenisH00110071580-02-26Hogewoerd.092-096Verder
een rente van 12 1/2 Karolusgulden pj losbare renten den penning zestienHogewoerd3919
Zijne huysinge ende erve mette olyslaegerie daer inne sijnde, staende ende gelegen binnen deser stad aen de Hogewoert. Belent zijnde aen d'eene zijde ten oosten der stadt vest ende aen d'ander zijde ten westen de wedue ende erffgenaemen van Albert oude Dirck. Streckende voor van der straete noortwaert tot in den Rijn.
schuld zonder verkoop

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
1/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde Jacobsz
Cornelis van Noorde Jacobsz
1/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtszoon van Dorp
Claes Ghijsbrechtszoon van Dorp
1/03schuldeiserJacob Jacobsz de HaesJacob de Haeze
Jacob Allertszoon de Haes onsen medebroeder in schependomme in den naeme als vaeder ende voocht ende ten behouve van Jacob de Haeze zijnen zoone oudt omtrent 13 jaren gewonnen bij Marrytgen Jacobsdr zijne zalige huysvrouwe
1/04voogdJacob Allertsz de HaesJacob Allertszoon de Haes zijn vader
Jacob Allertszoon de Haes onsen medebroeder in schependomme in den naeme als vaeder ende voocht ende ten behouve van Jacob de Haeze zijnen zoone oudt omtrent 13 jaren gewonnen bij Marrytgen Jacobsdr zijne zalige huysvrouwe
1/05overledeneMarytgen Jacobsdr {de Haes}Marrytgen Jacobsdr zijn moeder
Jacob Allertszoon de Haes onsen medebroeder in schependomme in den naeme als vaeder ende voocht ende ten behouve van Jacob de Haeze zijnen zoone oudt omtrent 13 jaren gewonnen bij Marrytgen Jacobsdr zijne zalige huysvrouwe
1/06schuldenaarAelwijn Meesz van Swanenburg {de jonge}Aelwijn Meeuszoon olislaeger
Aelwijn Meeuszoon olislaeger als principaele schuldenaere ende Meeus Aelwijnsz zijnen vaeder als borge, beyde inwonende poorteren deser stat Leyden
1/07borgMees Aelwijnsz van SwanenburgMeeus Aelwijnsz
Aelwijn Meeuszoon olislaeger als principaele schuldenaere ende Meeus Aelwijnsz zijnen vaeder als borge, beyde inwonende poorteren deser stat Leyden
1/08belending (Hogewoerd.090)Machteld {vrouw van Aelbrecht Dircksz}wedue ende erffgenaemen van Albert oude Dirck
belent zijnde aen d'eene zijde ten oosten der stadt vest ende aen d'ander zijde ten westen de wedue ende erffgenaemen van Albert oude Dirck.
1/09overledene (Hogewoerd.090)Aelbrecht Dircksz {waard}wedue ende erffgenaemen van Albert oude Dirck
belent zijnde aen d'eene zijde ten oosten der stadt vest ende aen d'ander zijde ten westen de wedue ende erffgenaemen van Albert oude Dirck.