Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 157. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580verkoopH1571221291580-07-21Pieterskerkchoorsteeg.011TerugVerder
Betaald met een schepenschuldbriefPieterskerkchoorsteeg4075
Een huys ende erve staende ende gelegen in de Pieterskerstege. Belent aen d'een zyde Pieter Gerritsz tassemaecker ende aen d'ander zyde Cornelis Maertensz. Streckende voor uyte voors. steeg tot achter aen Marytgen Pietersdr, weduwe Pouwels Willemsz Onderpand: Comparants huysinge ende erve, staende ende gelegen op Steenschuyr, belent aen d'een zyde Jan Ewoutsz coman ende ander zyde den Boomgaertsteeg. Streckende uyte Steenschuyr tot achter aen voorn. Jan Ewoutszs' erve toe.
Het onderpand ligt op de Steenschuur.021.1

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
157/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorden
Cornelis van Noorden
157/02schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorysz
Pieter Pieter Jorysz
157/03verkoperBarent Lambrechtsz {schrijnwerker}Baernt Lambrechtsz van Boomgaertshouck
Baernt Lambrechtsz van Boomgaertshouck
157/04koperJacob Warnaertsz {speldenmaker}Jacob Warnaertsz speldemaecker
Jacob Warnaertsz speldemaecker
157/05belending (Pieterskerkchoorsteeg.013)Pieter Gerritsz Lam {tassenmaker}Pieter Gerritsz tassemaecker
Pieter Gerritsz tassemaecker
157/06belending (Pieterskerkchoorsteeg.009)Cornelis Maertensz {zalmkoper}Cornelis Maertsz
Cornelis Maertsz
157/07belending (Langebrug.063)Marytgen Pietersdr {van Torenvliet}Marytgen Pietersdr Pouwels Willemsz's weduwe
Marytgen Pietersdr Pouwels Willemsz's weduwe
157/08overledene (Langebrug.063)Pouwels Willemsz van TorenvlietPouwels Willemsz
Pouwels Willemsz
157/09belending (Steenschuur.021.2)Jan Ewoutsz {biertapper, koopman}Jan Ewoutsz coman
Jan Ewoutsz coman