Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 19. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580schuldbekentenisH01913v0201580-03-25Maarsmansteeg.008.1 (Den Orangenboom)TerugVerder
een rente van 7 Karolusgulden pj, aflosbaar tegen de zestiende penning met een hoofdsom van 112 guldenMaarsmansteeg en Nieuwstraat 33937
onderpand: 1. Jacob Cornelisz voorn. zijne huys ende erve genaemt den Oraniguenboom, staende ende gelegen alhier tot Leyden in de Maersmansstege. Belent zijnde aen d'een zijde ten oosten de straete leydende ter Vischmarct ende te Rijne waert ende aen d'ander zijde ten westen Andries Pietersz craemer in de Gulden Bonet. Streckende voor uyt de voorsz. stege zuytwaert tot aen Adriaen Mourijnsz huys ende erve. 2. des voorsz. Neeltgens Tijmansdochters huys ende erve mede alhier op te Cleijne Nieuwe straet. Belent zijnde aen d'een zijde ten zuyden d'erffgenamen van Gerrit Andriesz van der Eijck ende aen d'ander zijde ten noorden Jacob Ottenz coornmeter. Streckende voor van der straete westwaerts tot aen mr. Claes Corneliszoon apotekaers erve.
N.B. 2 onderpanden! Weesmeesters: Jacob Thomasz brouwer, Jan Jansz van Baersdorp en Jan Gerritsz Butenwech. In de marge: Cornelis Meesz secretaris ter weeskamer alhier heeft de originele rentebrief vertoond, afgelost door Jacob Cornelisz Soos. Dus hier gecasseerd 4 januari 1589.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
19/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtz van Dorp
Claes Ghijsbrechtz van Dorp
19/02schepenSymon Fransz van MerwenSymon van Merwe
Symon van Merwe
19/03schuldeiserAgneta Jansdr
Agneta Jansdr oud omtrent [leeftijd open] jaren nagelaten weeskind van Jan Jacobsz van Utrecht gewonnen bij Marrijte Joostendr
19/04overledeneJan Jacobsz {tinnegieter}nagelaten weeskind van Jan Jacobsz van Utrecht
Agneta Jansdr oud omtrent [leeftijd open] jaren nagelaten weeskind van Jan Jacobsz van Utrecht gewonnen bij Marrijte Joostendr
19/05oudergewonnen bij Marrijte Joostendr
Agneta Jansdr oud omtrent [leeftijd open] jaren nagelaten weeskind van Jan Jacobsz van Utrecht gewonnen bij Marrijte Joostendr
19/06voogdJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes schepen
Jacob Allertsz de Haes mede-schepen als voogd en ten behoeve van Agneta Jansdr
19/07schuldenaarJacob Cornelisz Soos {van Berckel}Jacob Cornelisz Soos wantsnijder
Jacob Cornelisz Soos wantsnijder als principale schuldenaar en Neeltgen Tijmansdr zijn schoonmoeder vergezeld van Cornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamer alhier als haar gekoren voogd als borg (onder renunciatie van het beneficie velleiani)
19/08borgNeeltgen Thimansdr {waslichter}Neeltgen Tijmansdr
Neeltgen Tijmansdr zijn schoonmoeder vergezeld van Cornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamer alhier als haar gekoren voogd als borg (onder renunciatie van het beneficie velleiani)
19/09voogdCornelis Meesz van HoutCornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamer
vergezeld van Cornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamer alhier als haar gekoren voogd
19/10belending (Maarsmansteeg.008.2)Andries Pietersz {kramer}Andries Pietersz craemer
ten westen Andries Pietersz craemer in de Gulden Bonet
19/11belending (Vismarkt.005)Adriaen Mourijnsz {rentmeester}Adriaen Mourijnsz
zuytwaert tot aen Adriaen Mourijnsz huys ende erve
19/12borg (Nieuwstraat.003)Neeltgen Thimansdr {waslichter}Neeltgen Tijmansdochter
onderpand: des voorsz. Neeltgens Tijmansdochters huys ende erve mede alhier op te Cleijne Nieuwe straet
19/13belending (Nieuwstraat.005)d'erffgenamen van Gerrit Andriesz van der Eijck
ten zuyden d'erffgenamen van Gerrit Andriesz van der Eijck
19/14overledene (Nieuwstraat.005)Gerrit Andriesz van Eyckd'erffgenamen van Gerrit Andriesz van der Eijck
ten zuyden d'erffgenamen van Gerrit Andriesz van der Eijck
19/15belending (Burgsteeg.011)Jacob Ottenz de ManJacob Ottenz coornmeter
ten noorden Jacob Ottenz coornmeter
19/16belending (Burgsteeg.005)Claes Cornelisz {apotheker}mr Claes Corneliszoon apotekaer
westwaerts tot aen mr. Claes Corneliszoon apotekaers erve