Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 214. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580verkoopH214157v1651580-10-02Maarsmansteeg.007 (De Drie Coningen)TerugVerder
120 gulden is al betaald, resterend met schuldbrief: 380 gulden ( 50 gulden contant en overigens in termijnen van 50 gulden per 6 maanden )vrij huisMaarsmansteeg 74132
Zeeckere huysinge ende schuyre mit haeren erven, gelegen binnen deser stede in de Maersmanstege genaemt de Drie Coningen, gecomen van Gijsbrecht Dircxz cruydenierder. Eertijts gelegen hebbende aen d'een zijde d'erffgenamen van Marrytgen Cornelisdr baxter ende aen d'ander zijde Niesgen de weduwe van Adriaen Jansz vischcoper. Streckende voor uyte stege tot achter in den gang ende schuyr in de zelver gang gelegen hadde belegen aen d'een zijde Jan van Hout secretaris ende aen d'ander zijde Willem Pietersz. Streckende voor uuyte voors gang tot achter aen 't erve van Steffen van Heussen. Onderpand: zijn huysinge ende erve gelegen op Rapenburch ende belent aen d'een zijde Meester Cornelis de Groot, professor der rechten ende aen d'ander zijde Huych van Alckemade. Streckende voor uuyt Rapenborch achter in de Doelgracht.
In 1577 Heeft Francois Massazia dit pand verkocht aan Willem Sylvius en pas nu geleverd aan de weduwe van Willem Sylvius, Catelina Verhagen Massazia geeft zijn eigen pand als onderpand Een bedrag van 50 gulden heeft Willem Sylvius al betaald op verzoek van Massazia aan Marijken Fransdr Spitters te Antwerpen. Massazia zegt dat hij dit bedrag ook heeft betaald en dat Catelina Verhagen die 50 gulden bij 380 gulden moet betalen, tenzij zij voldoende bewijs van betaling van Willem Sylvius heeft.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
214/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Gysbrechtzn van Dorp
Claes Gysbrechtzn van Dorp
214/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Gerritsz de Haes
Cornelis Gerritsz de Haes
214/03verkoperFran├žois MassaziaFrancois Massazia coopman Piedmontees
Francois Massazia coopman Piedmontees
214/04overledeneWillem SilviusWillem Sylvius drucker van de Heeren Staten
Willem Sylvius drucker van de Heeren Staten in 1577 heeft Willem dit perceel gekocht maar wordt nu overgedragen oin 1580 aan zijn weduwe Cathelina Verhagen
214/05koperCathalina {Silvius}Joncvrouwe Catelina Verhagen weduwe van Willem Sylvius
Joncvrouwe Catelina Verhagen weduwe van Willem Sylvius
214/06vorig-eigenaarGijsbrecht Dircksz {kruidenier}Gijsbrecht Dircxz cruydenierder
Gijsbrecht Dircxz cruydenierder
214/07belending (Maarsmansteeg.009)d'erffgenamen van Marrytgen Cornelisdr baxter
d'erffgenamen van Marrytgen Cornelisdr baxter
214/08overledene (Maarsmansteeg.009)Marytgen Cornelisdr Pot {bakster}wijlen Marrytgen Cornelisdr baxter
wijlen Marrytgen Cornelisdr baxter
214/09belending (Maarsmansteeg.005)Niesgen de weduwe van Adriaen Jansz vischcoper
Niesgen de weduwe van Adriaen Jansz vischcoper
214/10overledene (Maarsmansteeg.005)Adriaen Jansz {viskoper}wijlen Adriaen Jansz vischcoper
wijlen Adriaen Jansz vischcoper
214/11belending (Breestraat.084)Jan van HoutJan van Hout secretaris
Jan van Hout secretaris belending van een gang
214/12belending (Aalmarkt.025)Willem Pietersz {bakker}Willem Pietersz
Willem Pietersz belending een gang
214/13belending (Breestraat.082)Steven Gillisz van HeussenSteffen van Heussen
Steffen van Heussen van de gang
214/14vermeldingMarijke Fransdr Spitters uit Antwerpen
Marijke Fransdr Spitters uit Antwerpen
214/15eigenaar (Rapenburg.029-031)Fran├žois MassaziaFrancois Massazia coopman Piedmontees
Francois Massazia coopman Piedmontees
214/16belending (Rapenburg.033)Cornelis Huigenz de GrootMeester Cornelis de Groot
Meester Cornelis de Groot
214/17belending (Rapenburg.027)Huig Huigenz van Alckemade {de jonge}Huych van Alckemade
Huych van Alckemade