Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 320. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580verkoopH320236v2491581-03-07Haarlemmerstraat.245TerugVerder
voldaanHaarlemmerstraat4238
een huysken ende erve staende ende gelegen op ten Ouden Rijn. Belegen hebbende aen d'een zijde Arent Fransz cuyper ende aen d'ander zijde hij comparant zelver mit een gang daeronder gaende. Streckende uyten Rijn tot achter aen hem comparant zelver
voorwaarde: dat hij comparant ofte zijnen erven ende bysonder de voors. Arent Fransz coper van zijn voors. ander huys ten eeuwigen dagen niet en sal mogen betimmeren op 6 roede voeten nae alzulck licht als op desselffs Arent Fransz huys es responderende

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
320/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
320/02schepenJan Lucasz van WassenaerJan Lucas van Wassenaer
Jan Lucas van Wassenaer
320/03verkoperFran├žois Sebastijn {voller, baaiwever}Franck Jansz Bastijn drapenierder
Franck Jansz Bastijn drapenierder
320/04koperCornelis Gerritsz {lijmzieder}Cornelis Gerytsz lijmziedersknecht
Cornelis Gerytsz lijmziedersknecht
320/05borgMaljaert BurchgraafMaeljaert de Burchgraeff
Maeljaert de Burchgraeff
320/06belending (OudeRijn.112)Arent Fransz {kuiper}Arent Fransz cuyper
Arent Fransz cuyper