Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 423. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580verkoopH4232963081581-04-28Rapenburg.038-040TerugVerder
custingbrief10 comansgroten pacht pj mh, of erfpacht van Rijsoorde volgende de oude aangehechte waarbrievenRapenburg4341
een huysinge ende erve, staende ende gelegen alhier op Rapenburch. Belent aen d'een zijde Mr. Cornelis van Veen deurgaende, ende aen d'ander zijde Lambrecht Corssen warmoessman ende daer aen Pieter Zymonsz begijnhof. Streckende voor uuyt Rapenburch tot achter uuytgaende op Sinte Pieters Kerckhoff.
Allen zijn erfgenamen van Johan van der Bouchorst! Katrina van H. ¾ deel, Cornelis en Mees (Katrina B.) ¼ deel. Huis correspondeert achter met Pieterskerkhof.004.5.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
423/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
423/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghysbrechtzn van Dorp
Claes Ghysbrechtzn van Dorp
423/03verkoperCatharina van Hoogstraten {Bouchorst}Katrina van Hoochstraten
Katrina van Hoochstraten weduwe van Johan van der Bouchorst
423/04overledeneJohan van der Bouchorstweduwe van Johan van der Bouchorst
Katrina van Hoochstraten weduwe van Johan van der Bouchorst
423/05voogdGerrit Fransz van HoogstratenMr. Gerardt Hoochstraten
mit Mr. Gerardt Hoochstraten haar broeder ende voocht
423/06verkoperCornelis IJsbrantsz van der BouchorstCornelis van der Bouchorst
Cornelis van der Bouchorst
423/07verkoperCatrijn Pietersdr van der Bouchorst {van Duivelant, van Swanenburg}Katrina van der Bouchorst
Mees Alewijnsz als man ende voocht van Katrina van der Bouchorst, zijn huysvrouwe
423/08echtgenootMees Aelwijnsz van SwanenburgMees Alewijnsz
Mees Alewijnsz als man ende voocht van Katrina van der Bouchorst, zijn huysvrouwe
423/09koperFrançois van LanscroonFrans van Lanscroon
Frans van Lanscroon
423/10belending (Rapenburg.042-046)Cornelis Jansz van VeenMr. Cornelis van Veen
belent aen d'een zijde Mr. Cornelis van Veen deurgaende
423/11belending (Rapenburg.036)Lambrecht Corsz van OudewaterLambrecht Corssen warmoessman
ende aen d'ander zijde Lambrecht Corssen warmoessman ende daer aen Pieter Zymonsz begijnhof.