Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 46. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580schuldbekentenisH04629v0361580-05-03NieuweRijn.093TerugVerder
330 gulden van 40 grooten't stuckNieuwe RIjn3964
Een huys ende erve staende ende gelegen binnen deze stede opte Gansoort. Belent aan d'een zyde Cornelis Janssz Poolen schuytvoerder ende aen d'ander zyde Ulrick Symonsz smit. Streckende voor van de Gansoort tot after aen Anthonis Thymonsz cuyper

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
46/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtz van Dorp
Claes Ghijsbrechtz van Dorp
46/02schepenSymon Fransz van MerwenSymon Frans van Merwen
Symon Frans van Merwen
46/03schuldeiserHarmen Jacobsz {rietdekker}Harman Jacobsz rietdecker
Harman Jacobsz rietdecker
46/04schuldenaarClaes Jansz Doncker {poortwachter}Claes Jansz Doncker poortier
Claes Jansz Doncker poortier van de Hogewuertse poort
46/05schuldenaarAllert Jacobsz {kalkbrander}Allert Jacobsz calcbrander
Allert Jacobsz calcbrander
46/06borgJan Jansz Doncker {linnenwever}Jan Jansz Doncker
Jan Jansz Doncker
46/07belending (NieuweRijn.093.1)Cornelis Jansz Polen {steenplaatser, schuitenvoerder}Cornelis Janssz Poolen schuytvoerder
Cornelis Janssz Poolen schuytvoerder
46/08belending (NieuweRijn.092)Ulrick Symonsz {smid}Ulrick Symonsz smit
Ulrick Symonsz smit
46/09belending (NieuweRijn.091)Anthonis Thimansz {kuiper}Anthonis Thymonsz cuyper
Anthonis Thymonsz cuyper