Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 47. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580verkoopH047300361580-05-02Koppenhinksteeg.000.16TerugVerder
25 stuivers p.j.m.h. pacht aencomende Sinte Cathrynen gasthuys binnen dezer stedeKoppenhinksteeg/Oude Rijn3965
Een huys ende erve staende ende gelegen binnen deze stede in de Coppenhincxstege. Belegen hebbende aen d'een zyde Tryn Cornelisdr weduwe wijlen Claes Jansz schipper ende aen d'ander zyde een waterstege ofte watergang voorde gemeen buyren daer onder gaende. Streckende voor uyte voors Coppenhincxstege tot achter inden Ouden Ryn

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
47/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Gijsbrechtz van Dorp
Claes Gijsbrechtz van Dorp
47/02schepenSymon Fransz van MerwenMr Symon Frans van Merwen
Mr Symon Frans van Merwen
47/03verkoper (Koppenhinksteeg.000.16.2)Gerrit Jansz de ManGerryt Jansz de Man waert
Gerryt Jansz de Man waert inden Boom binnen deze stede
47/04verkoper (Koppenhinksteeg.000.16.2)Claes Jansz de Man scheepmaker
Claes Jansz de Man scheepmaker buyten Delft zijn broeder
47/05borg (Koppenhinksteeg.000.16.2)Dirck Maertensz {houtkoper}Dirck Maertsz houtcoper
Dirck Maertsz houtcoper
47/06koper (Koppenhinksteeg.000.16.2)Cornelis Roelofsz {scheepmaker}Cornelis Roeloffsz scheepmaker
Cornelis Roeloffsz scheepmaker
47/07belending (Koppenhinksteeg.000.16.1)Trijntgen Cornelisdr {vrouw van Claes Jansz}Tryn Cornelisdr
Tryn Cornelisdr weduwe wijlen Claes Jansz schipper
47/08overledene (Koppenhinksteeg.000.16.1)Claes Jansz {schipper}Claes Jansz schipper
Tryn Cornelisdr weduwe wijlen Claes Jansz schipper
47/09belending (Koppenhinksteeg.000.18)waterstege ofte watergang
waterstege ofte watergang