Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 479. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580VerkoopH4793283401581-06-27Burgsteeg.005TerugVerder
koopsom: betaald met een schepenen losrentebrief van 24 gulden p.j.Burgsteeg4397
Een huys ende erve staende binnen de voors. stede inde Coornbrugstege. Belegen hebbende aen d'een zyde d'erfgenamen van Lucas Jansz, schilder, ende aen d'ander syde Cornelis Dircksz smits's erve. Streckende voor uyte voors. stege tot achter aen Claes Sebastiaensz, smit
als in de oude waarbrief

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
479/01schepenCornelis Jacobsz van NoordeCornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
479/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Gerritsz de Haes
Cornelis Gerritsz de Haes
479/03verkoperClaes Cornelisz {apotheker}Mr Claes Cornelisz
Mr. Claes Cornelisz, appotecaer
479/04koperBouwen Jansz PaedtsBouwen Paidz Jansz
Bouwen Paidz Jansz
479/05belending (Burgsteeg.007)Niesgen Lucasdr {oude vrijster}d'erfgen van Lucas Jansz
d'erfgen van Lucas Jansz
479/06overledene (Burgsteeg.007)Lucas Jansz {schilder}Lucas Jansz
Lucas Jansz
479/07belending (Burgsteeg.003)Cornelis Dircksz {smid}Cornelis Dircxsz
Cornelis Dircxsz
479/08belending (NieuweRijn.028)Claes Sebastiaensz {smid}Claes Sebastiaensz smit
Claes Sebastiaensz smit