Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 48. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580schuldbekentenisH04830v0371580-05-02Koppenhinksteeg.000.16TerugVerder
140 ponden van 40 groten 't pontKoppenhinksteeg/Oude Rijn3966
Een huys en de erve staende ende gelegen binnen deze stede inde Coppenhincxstege. Belegen hebbende aen d'een zyde Tryn Cornelisdr voorn. zelver ende an d'ander zyde een waterstege ofte waterganck voorde gemeen bueren daer onder gaende. Streckende voor uyt de Coppenhingstege tot achter inden Ouden Ryn

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
48/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtz van Dorp
Claes Ghijsbrechtz van Dorp
48/02schepenSymon Fransz van MerwenMr Symon Frans van Merwen
Mr Symon Frans van Merwen
48/03schuldeiser (Koppenhinksteeg.000.16.2)Gerrit Jansz de ManGerrit Jansz de Man waert
Gerrit Jansz de Man waert inden Boon
48/04schuldeiser (Koppenhinksteeg.000.16.2)Claes Jansz de Man scheepmaker
Claes Jansz de Man scheepmaker buyten Delft te samen
48/05schuldenaar (Koppenhinksteeg.000.16.2)Cornelis Roelofsz {scheepmaker}Cornelis Roeloffsz scheepmaker
Cornelis Roeloffsz scheepmaker
48/06voogd (Koppenhinksteeg.000.16.2)Jan Jansz van Schuilenburch {de oude}Johan van der Schulenborg
Johan van der Schulenborg
48/07borg (Koppenhinksteeg.000.16.2)Trijntgen Cornelisdr {vrouw van Claes Jansz}Tryn Cornelisdr
Tryn Cornelisdr weduwe wijlen Claes Jansz schipper des voors. Cornelis Roeloffsz's huysvrouwen moeder [schoonmoeder]
48/08overledene (Koppenhinksteeg.000.16.2)Claes Jansz {schipper}Claes Jansz schipper
Tryn Cornelisdr weduwe wijlen Claes Jansz schipper
48/09belending (Koppenhinksteeg.000.16.1)Trijntgen Cornelisdr {vrouw van Claes Jansz}Tryn Cornelisdr
Tryn Cornelisdr
48/10belending (Koppenhinksteeg.000.18)een waterstege ofte waterganck
een waterstege ofte waterganck