Akteformulier

Akteformulier met BronId = 227. AkteNummer = 50. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 H-1580verkoopH050320381580-04-18Steenschuur.023.04TerugVerder
Betaald met een custingbriefeen schatbrieff met als onderpand comparant 't huys ende erve staende opte VolresgraftSteenschuur3968
Een huysinge ende erve staende ende gelegen alhier op Steenschuyr zulcx ende in alre manieren als 't zelve jegenwoordelicken betimmert ende gemaect staet, mit alle dat daer inne aen aert ende nagelvast es. Mitsgaders de glaesramen daer inne wezende ende de bancken opte beste camer staende. Mit den berch opt erve gesteld. Belegen hebbende aen d'een zyde Huybrecht Alewynsz drapier. Daer aen de voorn. van Heemskerck zelver met twee huysen ende haren erven ende aen d'ander zyde Neeltgen Cornelisdr Maerten Roeloffsz's weduwe. Streckende voor uyt Steenschuyr tot achter aen Cornelis Willemsz leydeckers' erve
Voorwaarden: dat hij comparant gehouden zal wezen de lichten die in de stalle staende ende opte vercochte erve responderende zyn een stagie uyt het aertryck hoger te stellen of die aen d'ander zyde te zetten. Er staat een tekst in de kantlijn van deze akte die moeilijk te lezen is.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
50/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
50/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertz de Haes
Jacob Allertz de Haes
50/03verkoperWillem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}Willem van Heemskerc Jansz burgemeester
Willem van Heemskerc Jansz burgemeester der selver stede
50/04borgHendrick Willemsz van HeemskerckHeyndrick van Heemskerck Willemsz
Heyndrick van Heemskerck Willemsz zyn zoon
50/05koperPhilips Gerritsz LanschotPhilips Lanschot
Philips Lanschot
50/06belending (Steenschuur.023.03)Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg {drapier}Huybrecht Alewynsz drapier
Huybrecht Alewynsz drapier
50/07belending (Langebrug.113.10)Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}van Heemskerck
de voorn. van Heemskerck zelver
50/08belending (Steenschuur.023.05)Neeltgen Cornelisdr Offgen {vrouw van Martijn Roelofsz}Neeltgen Cornelisdr
Neeltgen Cornelisdr Maerten Roeloffsz's weduwe
50/09overledene (Steenschuur.023.05)Martijn Roelofsz {van der Mije}Maerten Roeloffsz
Maerten Roeloffsz's weduwe
50/10belending (Langebrug.113.08)Cornelis Willemsz {leidekker}Cornelis Willemsz leydecker
Cornelis Willemsz leydeckers' erve