Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 130. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ13068v811582-01-14Vrouwensteeg.003TerugVerder
voldaanVrouwensteeg4532
haer huysken staende in de Vrouwensteech ... zulcx ende in alre manieren 't zelve bij hemluyden aen de voornoemde Aeltgen vercoft es. Belegen hebbende aen d'een zijde Zweer Gerytsz ende aen d'ander zijde Jan Cornelisz beyde snijders de voors. Zweer met een halve zijtgevel. Streckende voor uyte voors. steech tot achter aen de voornoemde Zweer Gerytszs erve.
omme meerder schade ende verlies te verhoeden die de voornoemde haerluyder zuster zoude mogen bejegenen ter oorsaecke van de executie die op haer huysken ... geduyrende haer afzijn zouden mogen werden gedirigeert.
met de aantekening dat de door Aeltgen nog verschuldigde custingen en eventuele onbetaalde pachten voor rekening komen van voornoemde Schenaert en Stam; daartegenover zullen Schenaert en Stam de huur genieten die is ingegaan op St. Jacobus j.l.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
130/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
130/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Gerytsz de Haes
Cornelis Gerytsz de Haes
130/03gemachtigdeWillem Hillebrantsz {timmerman}Willem Hillebrantsz timmerman haer broeder
Willem Hillebrantsz timmerman ende Jan Jansz botercoper respective broeder ende schoonbroeder van Aeltgen Hillebrantsdr craemster daervoor zij hem mits dezen starck maecten
130/04gemachtigdeJan Jansz Jutten {schuitenvoerder, boterkoper}Jan Jansz botercoper haer schoonbroeder
Willem Hillebrantsz timmerman ende Jan Jansz botercoper respective broeder ende schoonbroeder van Aeltgen Hillebrantsdr craemster daervoor zij hem mits dezen starck maecten
130/05verkoperAeltgen Hillebrantsdr {kraamster}Aeltgen Hillebrantsdr craemster
Willem Hillebrantsz timmerman ende Jan Jansz botercoper respective broeder ende schoonbroeder van Aeltgen Hillebrantsdr craemster daervoor zij hem mits dezen starck maecten
130/06koperLouris Cornelisz SchenaertLouris Cornelisz Schenaert
Louris Cornelisz Schenaert ende Cornelis Symonsz Stam metselaer
130/07koperCornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Symonsz Stam metselaer
Louris Cornelisz Schenaert ende Cornelis Symonsz Stam metselaer
130/08belending (Haarlemmerstraat.083R)Zweer Gerritsz {snijder}Zweer Gerytsz snijder
Zweer Gerytsz snijder
130/09belending (Vrouwensteeg.005)Jan Cornelisz snijder
Jan Cornelisz snijder