Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 149. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581schuldbekentenisJ14979911582-02-07Haarlemmerstraat.081TerugVerder
200 karolus guldens Haarlemmerstraat4551
Een huys ende erve mitsgaders een schuyr daer after aen gelegen, staende binnen de voors. in Marendorp over de Vrouwenkerck. Belent aen d'een zyde Zweer Gerytsz en daer aen de voorn. comparanten en aen d'ander zyde de weduwe van Jan Dircxz snyder. Streckende voor uyt Marendorp tot achter aen Jan Cornelisz snijder
In de kantlijn staat samengevat: schuldeiser Claes van Leeuwen (houtkoper) verklaart geheel te zijn betaald ter zake van de onderhavige verkoop van het huis Haarlemmerstraat 81

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
149/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
149/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Gerytsz de Haes
Cornelis Gerytsz de Haes
149/03schuldeiserClaes Dircksz van LeeuwenClaes van Leeuwen houtcoper
Claes van Leeuwen houtcoper
149/04schuldenaarCornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Somonsz Stam metselaer
Cornelis Somonsz Stam metselaer
149/05schuldenaarLouris Cornelisz SchenaertLourys Cornelisz Schenaert
Lourys Cornelisz Schenaert
149/06belending (Haarlemmerstraat.083)Zweer Gerritsz {snijder}Zweer Gerytsz
Zweer Gerytsz
149/07belending (Haarlemmerstraat.079)Geertgen Jansdr {vrouw van Jan Dircksz}de weduwe van Jan Dircxz snyder
de weduwe van Jan Dircxz snyder
149/08overledene (Haarlemmerstraat.079)Jan Dircksz {snijder}de weduwe van Jan Dircxz snyder
de weduwe van Jan Dircxz snyder
149/09belending (Vrouwensteeg.005)Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}Jan Cornelisz snyder
Jan Cornelisz snyder