Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 307. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ307173v1861582-04-02Raamlanden.001 (Raamland Kijfhoef)TerugVerder
Hoefstraat4709
zeeckere ledige plaetse gelegen in de Kijffhouff, groot vijftich roeden, daer zes ramen opgestaen hebben, in geheel belegen hebbende ten noorden Andries Pietersz, tromper cramer, in de Vergulden Boret, ende Cornelis Ewoutsz, warmoesman, zoe mit haer getimmerte eensdeels in de jegenwoordige plaetse uytsteeckende, ten oosten Claes Govertsz van der Aer, ten zuyden Symon Pietersz Bom, bouman, ende ten westen de straet mitte Coepoortsgraft.
de voorn. van Berckel zal de voors. ledige plaetse mogen beplanten, bepoten off betimmeren, soe hem goetduncken ende gelieven zal.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
307/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
307/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Gijsbrechtsz van Dorp
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
307/03verkoperAdriaen Willem Bouwensz van Warmond {jonge}Jonge Adriaen Willemsz van Warmont
Jonge Adriaen Willemsz van Warmont
307/04verkoperReyer Jacobsz {van der Graft}Reyer Jacobsz
Reyer Jacobsz
307/05echtgenootJan Gerritsz BuytewechJan Gerritsz Buytewech
Jan Gerritsz Buytewech man en voocht van Lijsbeth Jacobsdr
307/06verkoperElisabeth Jacobsdr van SwietenLijsbeth Jacobsdr
Lijsbeth Jacobsdr vervangende haer mede erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
307/07overledeneJacob Claesz van SwietenJacob Claesz houtcoper
mede erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
307/08gemachtigdeGarbrant Meesz {de jongste}Jonge Garbalt Meesz
Garbalt Meesz vanwegen Neeltgen Jansdr
307/09verkoperNeeltgen Jansdr van QuackenboschNeeltgen Jansdr
Neeltgen Jansdr erffgen van Jan Aelbrechtsz haer vader
307/10overledeneJan Aelbrechtsz van QuackenboschJan Aelbrechtsz vader van Neeltgen
erffgen van Jan Aelbrechtsz haer vader
307/11verkoperMaerten Claesz van EndegeestMaerten van Endegeest
Maerten van Endegeest
307/12verkoperLouris Cornelisz SchenaertLourys Cornelisz Schenaert
Lourys Cornelisz Schenaert
307/13verkoperPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorysz
Pieter Pieter Jorysz onse medebroeder in schependomme
307/14gemachtigdeCornelis Anthonisz {glasmaker}Cornelis Anthonisz glaeschrijver
Cornelis Anthonisz glaeschrijver
307/15verkoperNeeltgen Woutersdr {vrouw van Jan, Frans Cornelisz}Neeltgen Woutersdr Frans Cornelisz weduwe
Neeltgen Woutersdr Frans Cornelisz weduwe
307/16overledeneFrans Cornelisz {drapier}Frans Cornelisz
Frans Cornelisz weduwe
307/17verkoperd'erffgenamen van Mr Gerrit van der Laen
d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
307/18overledeneGerrit van der Laen {VIk}Mr Gerrit van der Laen
erffgen van Mr Gerrit van der Laen
307/19gemachtigdeGerrit Wiggersz van DuivelantGerrit Wiggersz van Duyvelant burgermeester
Gerrit Wiggersz van Duyvelant burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
307/20gemachtigdeJan Jansz van Baersdorp {de oude}Jan Jansz van Baersdorp burgermeester
Jan Jansz van Baersdorp burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
307/21gemachtigdePieter Adriaensz van der WerffPieter Adriaensz van der Werff burgermeester
Pieter Adriaensz van der Werff burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
307/22gemachtigdeJan Lucasz van WassenaerJan Lucasz van Wassenaer burgermeester
Jan Lucasz van Wassenaer burgermeester uyten name van d'erffgen van Mr Gerrit van der Laen
307/23koperJacob Cornelisz Soos {van Berckel}Jacob Cornelisz van Berckel
Jacob Cornelisz van Berckel
307/24belending (Raamlanden.001)Andries Pietersz Tromper {kramer}Andries Pietersz tromper cramer
Andries Pietersz tromper cramer in de Vergulden Boret
307/25belending (Raamlanden.001)Cornelis Ewoutsz den Tijt {warmoezenier}Cornelis Ewoutsz warmoesman
Cornelis Ewoutsz warmoesman
307/26belending (Raamlanden.001)Claes Govertsz van der AerClaes Govertsz van der Aer
Claes Govertsz van der Aer
307/27belending (Raamlanden.001)Symon Pietersz Bom {bouwman}Symon Pietersz Bom bouman
Symon Pieters Bom
307/28vermeldingHobbe Florisz {goudsmid}Hobbe Florysz goutsmith
Hobbe Florysz goutsmith veertich