Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 339. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ3392012131582Kaiserstraat.021TerugVerder
als den oude waerbriefKaiserstraat4741
een huys en erve staende in dese stede op tre Celebroedersgraf belent aen de zijde Frans Jansz snijder met zijn poort , aen d'andere zijde Govert Heyndrickz coman
Doorgehaald.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
339/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
339/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Gherytsz de Haes
Cornelis Gherytsz de Haes
339/03verkoperLeentgen Jacobsdr
Leentgen Jacobsdr weduwe van Cornelis Aertsz brouwersknecht
339/04overledeneweduwe van Cornelis Aertsz brouwersknecht
weduwe van Cornelis Aertsz brouwersknecht
339/05voogdJacob Anthonis haer vader
Jacob Anthonis haer vader ende gecozen voocht
339/06koperPieter Cornelis schoemaecker
Pieter Cornelis schoemaecker als bekende in betalingen coper
339/07belending (Kaiserstraat.023-027)Frans Jansz {snijder-Catharijnen}Frans Jansz snijder
belent aen de zijde Frans Jansz snijder met zijn poort
339/08belending (Kaiserstraat.019)Govert Hendricksz {koopman}Govert Heyndrickz coman
d'andere zijde Govert Heyndrickz coman
339/09vermeldingCornelis IJsbrantsz {linnenwever}Cornelis Ijsbrants lindewever
Hij comparant mitsgaders Cornelis Ijsbrants lindewever (tekst verder afgekapt)