Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 383. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581zekerheidsstellingJ3832342461582-07-06Breestraat.080 (Het Gulden Vlies)TerugVerder
1. Breestraat, 2. Korte Pieterskerksteeg, 3. Nieuwe Rijn4785
verbinden tot meerdere zekerheid van Dirck van Kessel rentmeester als koper van zeeckere huysinge ende erve staende ende gelegen aen de Bredestraet 't Vlies genaemt, zulks onverminderd de akte van 9 september 1581 verleden voor schepenen dezer stad,
1. de voornoemde Maritgen: haer huysinge ende erve staende ende gelegen in de Corte Pieterskerstege. Belegen hebbende aen d'een zijde Jan Symonsz schoemaecker ende aen d'ander zijde de Volresgraft daerondergaende. Streckende voor uyte voors. stege tot achter aen de huysinge van Dirc Stoffelsz cramer.
2. en Elisabeth Claesdr: haer huysinge ende erve staende ende gelegen alhier op ten Nieuwen Rijn. Belent aen d'een zijde Jan Cornelisz in de Otter ende aen d'ander zijde Dirck Jansz Boutgen. Streckende voor van de Rijn tot achter aen de erffgenamen van Franck de Kock.
Zie J051

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
383/01schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Gerytsz de Haes
Cornelis Gerytsz de Haes
383/02schepenJacob Willemsz van den BurchJacob Willemsz van der Burg
Jacob Willemsz van der Burg
383/03schuldenaarDirck Gerritsz van KesselDirck van Kessel rentmeester
Dirck van Kessel rentmeester
383/04borg (Pieterskerkchoorsteeg.005.1)Marytgen Claesdr {Nicasius}Maritgen Claesdr weduwe van Willem van Flory Nicasiusz
Maritgen Claesdr weduwe van Willem van Flory Nicasiusz ende Elysabeth Claesdr weduwe van Aelbrecht Pietersz tinnegieter, beyde in dese geholpen mit Jan van Binchorst openbaer notarys haerluyder gecoren voocht
383/05overledene (Pieterskerkchoorsteeg.005.1)Willem Nicasiusz van Floryweduwe van Willem van Flory Nicasiusz
Maritgen Claesdr weduwe van Willem van Flory Nicasiusz ende Elysabeth Claesdr weduwe van Aelbrecht Pietersz tinnegieter, beyde in dese geholpen mit Jan van Binchorst openbaer notarys haerluyder gecoren voocht
383/06voogd (Pieterskerkchoorsteeg.005.1)Jan Jansz van Binchorst {de oude}Jan van Binchorst openbaer notarys
Maritgen Claesdr weduwe van Willem van Flory Nicasiusz ende Elysabeth Claesdr weduwe van Aelbrecht Pietersz tinnegieter, beyde in dese geholpen mit Jan van Binchorst openbaer notarys haerluyder gecoren voocht
383/07belending (Pieterskerkchoorsteeg.001)Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}Jan Symonsz schoemaecker
Jan Symonsz schoemaecker
383/08belending (Breestraat.095)Dirck Christoffelsz van NieuwenhovenDirc Stoffelsz cramer
Dirc Stoffelsz cramer
383/09borg (Botermarkt.015.1)Lysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}Elysabeth Claesdr weduwe van Aelbrecht Pietersz tinnegieter
Elysabeth Claesdr weduwe van Aelbrecht Pietersz tinnegieter, beyde in dese geholpen mit Jan van Binchorst openbaer notarys haerluyder gecoren voocht
383/10overledene (Botermarkt.015.1)Aelbrecht Pietersz {tinnegieter}weduwe van Aelbrecht Pietersz tinnegieter
Elysabeth Claesdr weduwe van Aelbrecht Pietersz tinnegieter, beyde in dese geholpen mit Jan van Binchorst openbaer notarys haerluyder gecoren voocht
383/11belending (Botermarkt.014)Jan Cornelisz van Leeusvelt {korenkoper}Jan Cornelisz in de Otter
Jan Cornelisz in de Otter
383/12belending (Botermarkt.015.2)Dirck Jansz BontDirck Jansz Boutgen
Dirck Jansz Boutgen
383/13belending (Breestraat.124)de erffgenamen van Franck de Kock
de erffgenamen van Franck de Kock
383/14overledene (Breestraat.124)Franck Jansz Cockde erffgenamen van Franck de Kock
de erffgenamen van Franck de Kock