Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 421. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ4212722841582-08-08Papengracht.002.1TerugVerder
betaald met een custingbrief8 stuivers p.j. pacht met of zonder houdePapengracht4824
Een huysken ende erve staende ende gelegen alhier in de stege gaende naer 't Princen logement. Belent aen d'een sijde t'voors. logement daer ondergaende ende aen d'ander sijde d'erffgen van Geertgen van Oijen. Streckende voor uyte stege tot achter aende weduwe van Geryt taefellacenwever ende Marcus Gerytsz cleermaecker
Voorwaarden: dat de pryvate leggen onder t'erve van 't vercofte huysken bijde voors. coper ende Marcus Gillisz coper van 't huys aende straet, 't samen gebruickt ende bij gebuerte in elck huys schoon gemaeckt zal worden. Dat oock de voors. coper niet en zal mogen beletten alsulcke licht als jegenwoordelijcken in de gevel naer 't voors. huysken responderende staende es

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
421/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
421/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrechtsz
Jan Ghijsbrechtsz
421/03verkoperFrederick Arentsz {wagenaar, biertapper}Vrederijck Aerentsz voerman
Vrederijck Aerentsz voerman
421/04borgJacob Gerritsz {hoefsmid}Jacob Gerrijtsz hoefsmith
Jacob Gerrijtsz hoefsmith
421/05koperPieter Govertsz {klompenmaker}Pieter Govertsz clompmaecker
Pieter Govertsz clompmaecker
421/06belending (Breestraat.013.1)d'erffgen van Geertgen van Oijen
d'erffgen van Geertgen van Oijen
421/07overledene (Breestraat.013.1)Geertruid Jansdr van Oyen {bakster}d'erffgen van Geertgen van Oijen
d'erffgen van Geertgen van Oijen
421/08belending (Breestraat.015)Hillegond Anthonisdr {Kanter}weduwe van Geryt taefellacenwever
weduwe van Geryt taefellacenwever
421/09overledene (Breestraat.015)Gerrit Jansz Kanterweduwe van Geryt taefellacenwever
weduwe van Geryt taefellacenwever
421/10belending (Breestraat.013.2)Marcus Gerritsz {snijder}Marcus Gerytsz cleermaecker
Marcus Gerytsz cleermaecker