Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 422. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ422272v2851582-08-08Breestraat.013.2TerugVerder
Betaald met een schepenen schuldbriefeerst van 48 stuivers aencomende Sinte Catahrijen Gasthuijs ende van 4 stuivers p.j. beyde pachten met offte zonder houdeBreestraat4825
Een huijs ende erve staende ende gelegen alhier in 't Noorteynde over 't weeshuijs. Belegen aen den zijde d'erfgen van Geertruijt van Ooyen tot acher aen voors. Vrederijck met een huijsken 't welck hij aen Pieter Govertsz vercoft heeft
Voorwaarden: dat dit pryvaet leggende onder t'erve van de voors. Pieter Govertsz's huijsken bij de zelve Pieter ende voorn. coperts gebruyck ende bij gebeurte in elck huijs schoon gemaect zal werden. Dat oock de voors. Pieter niet en zal mogen beletten het licht inde achtergevel des vercofte huijs staende ende responderende naede voors. Pieters huijsken

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
422/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrechtsz van Dorp
Claes Ghijsbrechtsz van Dorp
422/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsbrechtsz
Jan Ghijsbrechtsz
422/03verkoperFrederick Arentsz {wagenaar, biertapper}Vrederijck Aerentsz voerman
Vrederijck Aerentsz voerman
422/04borgJacob Gerritsz {hoefsmid}Jacob Gerrijtsz hoefsmit
Jacob Gerrijtsz hoefsmit
422/05koperMarcus Gerritsz {snijder}Gerijtsz cleermaecker
Gerijtsz cleermaecker
422/06belending (Breestraat.013.1)d'erfgen van Geertruijt van Ooyen
d'erfgen van Geertruijt van Ooyen
422/07overledene (Breestraat.013.1)Geertruid Jansdr van Oyen {bakster}d'erfgen van Geertruijt van Ooyen
d'erfgen van Geertruijt van Ooyen
422/08vorig-eigenaar (Papengracht.002.1)Frederick Arentsz {wagenaar, biertapper}voors Vrederijck
voors Vrederijck
422/09belending (Papengracht.002.1)Pieter Govertsz {klompenmaker}Pieter Govertsz
Pieter Govertsz