Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 51. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ05125371581-09-09Breestraat.080 ('t Gulden Vlies)TerugVerder
1.150 guldensvrij huisBreestraat 804455
Huysinge ende erve staende ende gelegen opte Bredestraet genaemt 'Het Gulden Vlies'. Ten tijde van het verlij in den jare zevenentzeventich belegen hebbende aen d'een zijde deurgaende Steffen van Heussen, nu zijn wedue, ende aen d'ander zijde Jannetgen Willemsdr, Jorys Pieters wedue, daer aen d'erffgenamen van Adriaen Ysbrantsz, nu Jan Marcus van Ypre. Streckende voor van de Bredestraet tot achter aen een ledich erve gelost bij Willem Pouwelsz ende gecomen van Cornelis Paets Pietersz. Belent ter zijden noortwaerts uytgaende met de poort ende gange in de Mandemaeckers stege ende hier toe een huysken ende erve in de zelve Mandemaeckers stege staende ende gelegen, belent mitte voors. poorte ende gange oorstwaerts daer onder gaende aen d'een zijde ten oosten Willem Claesz Buys, eertijts lijndraeyer, ende aen d'ander zijde ten westen de voors. erfgenamen van Adriaen Ysbrantsz nu Jan Marcusz. Streckende uyte Mandemaeckers stech tot achter aen deselfs Jan Marcusz's gange.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
51/01schepenPieter Oom Pietersz van OfwegenPieter oom Pietersz
Pieter oom Pietersz
51/02schepenCornelis Jacobsz van NoordeCornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
51/03verkoperPietergen Dielofsdr {vrouw van Dirck Adriaensz Mast, Claes Adriaensz}Pietertgen Dielofsdr
Pietertgen Dielofsdr weduwe van Claes Adriaensz
51/04overledeneClaes Adriaensz {brouwer}Claes Adriaensz
weduwe van Claes Adriaensz
51/05voogdJan van HoutJan van Hout secretaris
Jan van Hout secretaris
51/06borgMarytgen Claesdr {Nicasius}Marytgen Claesdr
Marytgen Claesdr weduwe van Willem Flory Nicasiusz
51/07overledeneWillem Nicasiusz van FloryWillem van Flory Nicasiusz
weduwe van Willem van Flory Nicasiusz
51/08borgLysbeth Claesdr {vrouw van Aelbrecht Pietersz}Elysabeth Claesdr
Elysabeth Claesdr weduwe van Aelbrecht Pietersz
51/09overledeneAelbrecht Pietersz {tinnegieter}Aelbrecht Pietersz
weduwe van Aelbrecht Pietersz
51/10voogdJan Jansz van Binchorst {de oude}Jan van Binchorst notarys publeyck
Jan van Binchorst notarys publeyck
51/11koperDirck Gerritsz van KesselDirck Gerritsz van Kessel rentmeester
Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester van de abdie goederen van Rijnsburch
51/12belending (Breestraat.082)Adriana Franckendr Paedts van Santhorstwedue van Steffen van Heussen
wedue van Steffen van Heussen
51/13overledene (Breestraat.082)Steven Gillisz van HeussenSteffen van Heussen
Steffen van Heussen
51/14belending (Breestraat.078)Jannetgen WillemsdrJannetgen Willemsdr
Jannetgen Willemsdr Jorys Pietersz wedue
51/15overledene (Breestraat.078)Joris Pieter Jorisz van CorteveltJorys Pietersz
Jorys Pietersz wedue
51/16belending (Breestraat.076.1)d'erffgenamen Adriaen IJsbrandtz
d'erffgenamen IJsbrandtz
51/17overledene (Breestraat.076.1)Adriaen IJsbrantsz van BrenenAdriaen IJsbrandtsz
Adriaen IJsbrandtsz
51/18belending (Breestraat.076.1)Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}Jan Marcus van Ypre
Jan Marcusz van Ypre
51/19belending (Aalmarkt.022-024)Willem Pouwelsz van TorenvlietWillem Pouwelsz
Willem Pouwelsz
51/20vorig-eigenaar (Aalmarkt.022-024)Cornelis Pietersz Paedts {de oude}Cornelis Paetsz Pietersz
Cornelis Paetsz Pietersz
51/21belending (Mandemakersteeg.006)Willem Claesz BuysWillem Claesz Buys lijndraeyer
Willem Claesz Buys lijndraeyer