Akteformulier

Akteformulier met BronId = 228. AkteNummer = 70. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 J-1581verkoopJ07036v481581-09-10Uiterstegracht.019.1TerugVerder
voldaan met een custingbrief20 stuivers pj toegecomen hebbende St Niclaes gilt dat men in de Pancraskerck plach te houden, en 5 stuivers 4 penningen pacht pj mhUiterstegracht4474
een huys ende erve met een schuyr daerachteraen staende ende gelegen alhier op te Uyterstegraft. Belent aen d' een zijde Jan Pietersz van Zoeterwoude ende aen d'ander zijde Dirck Cornelisz snijder geheyt Blaeutgen. Streckende uyte voors. graft tot achter aen dese stede walle.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
70/01schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
70/02schepenJacob Willemsz van den BurchJacob Willemsz van der Burch
Jacob Willemsz van der Burch
70/03echtgenootGerrit Jansz den BinckGerrit Jansz den Binck
Gerrit Jansz den Binck als man en voogd van zijn huisvrouw
70/04verkoperJutgen Jansdr {den Binck}zijn [Gerrit Jansz den Bincks] huisvrouw
Gerrit Jansz den Binck als man en voogd van zijn huisvrouw
70/05borgJan Symonsz den Binck {schipper}Jan Symonsz de Binck vader
Jan Symonsz de Binck vader van de comparant
70/06koperHarmen Jansz {linnenwever}Harman Jansz lindewever
Harman Jansz lindewever
70/07belending (Uiterstegracht.013-017)Jan Pietersz {veenman}Jan Pietersz van Zoeterwoude
Jan Pietersz van Zoeterwoude
70/08belending (Uiterstegracht.019.2)Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}Dirck Cornelisz snijder geheyt Blaeutgen
Dirck Cornelisz snijder geheyt Blaeutgen