Akteformulier

Akteformulier met BronId = 231. AkteNummer = 12. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 K-1582verkoopK0129v171582-09-10Diefsteeg.015TerugVerder
360 guldens13 stuivers pjDiefsteeg 155261
een huys ende erve, staende ende gelegen binnen der voors. stede in de Diefstege. Belegen hebbende aen d'een zijde Cornelis Symonsz Stam, metselaer, ende aen d'ander zijde Pieter Willemsz, mandemaecker, streckende voor uyt de voors. stege tot after aen Dirck Gerytzoon Smaling.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
12/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbrecht van Dorp
Claes Ghijsbrecht van Dorp
12/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
12/03verkoperGerrit Dircksz {messenmaker, cipier}Geryt Dircxz messmaecker chipier
Geryt Dircxz messmaecker chipier
12/04koperAdriaen Hendricksz {messenmaker}Adriaen Heyndricksz messemaecker
Adriaen Heyndricksz messemaecker
12/05belending (Diefsteeg.011)Cornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Symonsz Stam metselaer
Cornelis Symonsz Stam metselaer
12/06belending (Diefsteeg.017)Pieter Willemsz {mandenmaker}Pieter Willemsz mandemaecker
Pieter Willemsz mandemaecker
12/07belending (Pieterskerkgracht.020)Dirck Gerritsz SmalingDirck Gerytzoon Smaling
Dirck Gerytzoon Smaling