Akteformulier

Akteformulier met BronId = 231. AkteNummer = 174. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 K-1582verkoopK174115v1241583-04-29Breestraat.029TerugVerder
koopsom: voldaan met een custingbrief5 penningen pacht pj mhBreestraat5423
een huys ende erve staende ende gelegen binnen der voors. steede in 't Noorteynde van de Breedestraet. Belegen hebbende aen d'een zijde Allert Willemsz van Sassenhem ende aen d'ander zijde Foy van Brouchoven baillu van Rijnlant. Streckende voor van de voors. straet tot achter in de Volresgraft
Zie K175

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
174/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbertsz van Dorp
Claes Ghijsbertsz van Dorp
174/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Ghijsberchtsz
Jan Ghijsberchtsz
174/03verkoperWillem Cornelisz GoesWillem Cornelisz Goes
Willem Cornelisz Goes
174/04borgJan Cornelisz Oliekruik {Goes}Jan Cornelisz Goes
Jan Cornelisz Goes, zijn broeder
174/05koperBalten Gerritsz {linnenwever}Balten Gerritsz lindewever
Balten Gerritsz lindewever
174/06belending (Breestraat.027)Allert Willemsz van SassenheimAllert Willemsz van Sassenhem
en zijde Allert Willemsz van Sassenhem
174/07belending (Breestraat.031)Foy Jansz van BrouchovenFoy van Brouchoven
ander zijde Foy van Brouchoven baillu van Rijnlant