Akteformulier

Akteformulier met BronId = 231. AkteNummer = 18. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 K-1582schuldbekentenisK01813201582-09-29Rapenburg.038-040TerugVerder
2100 Karolus guldensRapenburg 38-405267
een huys ende erve, staende ende gelegen alhier binnen der voors. stede up Rapenburch, belegen hebbende aen d'een zijde Mr. Cornelis van Veen Jansz deurgaende ende aen d'ander zijde Lambrecht Corssen, warmoesman, ende t convent van Pieter Symonsz's bagijnen. Streckende voor uyt Rapenburch tot achter aen 't Pieterskerchoff met een poort uytgaende.
tot meerder verseeckertheyt bij believen ende overstaen van Marye Adriaensdr, zijne huyvrouwe, te verbinden zeeckere landen vrij ende onbecommert ende onbeswaert gelegen in de Ambachte van Zoeterwoude.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
18/01schepenPieter Pietersz Oom van OfwegenPieter oom Pietersz
Pieter oom Pietersz
18/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Gijsbrechtsz van Dorp
Claes Gijsbrechtsz van Dorp
18/03schuldeiserFran├žois van LanscroonJoncheer Franchoys van Lanscroon
Joncheer Franchoys van Lanscroon
18/04schuldenaarCharles BochartCharles Bochart innewoonder der stadt Leyden
Charles Bochart innewoonder der stadt Leyden
18/05schuldenaarMarie Adriaensdr {van Hoogstraten, van Adrichem, Bochard}Marye Adriaensdr zijne huysvrouwe
Marye Adriaensz zijne huysvrouwe
18/06belending (Pieterskerkhof.004.4.1A)Cornelis Jansz van VeenMr Cornelis van Veen Jansz
Mr Cornelis van Veen Jansz
18/07belending (Rapenburg.036)Lambrecht Corsz van OnderwaterLambrecht Corssen warmoesman
Lambrecht Corssen warmoesman
18/08belending (Houtstraat.004-006)t convent van Pieter Symonsz's bagijnen
t convent van Pieter Symonsz's bagijnen