Akteformulier

Akteformulier met BronId = 231. AkteNummer = 235. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 K-1582schuldbekentenisK235152v1611583-05-31Haarlemmerstraat.170TerugVerder
800 Karolus guldensHaarlemmerstraat/Hooglandskerksteeg5484
een huys ende erve, staende ende gelegen binnen der voors. stede in Marendorp opte houck van de Hoochlanskercsteech, belegen hebbende aen d'een zijde de voors. stege daeronder gaende ende aen d'ander zijde Marye Adriaensdr, wedue van Joost Dircxz, snijder, streckende voor uyt de voors. straet tot achter aen de erffgenamen van Dammas Dircxz, rietdecker.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
235/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz
Pieter Pieter Jorisz
235/02schepenJacob Allertsz de HaesJacob Allertsz de Haes
Jacob Allertsz de Haes
235/03schuldeiserAndries Pietersz Tromper {kramer}Andries Pietersz cramer
Andries Pietersz cramer
235/04schuldenaarCornelis Pietersz {metselaar}Cornelis Pietersz metselaer van Delft
Cornelis Pietersz metselaer van Delft
235/05borgPieter Adriaensz raemmeestersknecht tot Delft
Pieter Adriaensz raemmeestersknecht tot Delft
235/06belending (Haarlemmerstraat.166-168)Marytgen Adriaensdr {uitdrager, vrouw van Joost Dircksz}Marye Adriaensdr wedue van Joost Dircxz snijder
Marye Adriaensdr wedue van Joost Dircxz snijder
235/07overledene (Haarlemmerstraat.166-168)Joost Dircksz {snijder}wedue van Joost Dircxz snijder
wedue van Joost Dircxz snijder
235/08belending (Paradijssteeg.051)erffgenamen van Dammas Dircxz rietdecker
erffgenamen van Dammas Dircxz rietdecker
235/09overledene (Paradijssteeg.051)Dammas Dircksz {rietdekker}erffgenamen van Dammas Dircxz rietdecker
erffgenamen van Dammas Dircxz rietdecker