Akteformulier

Akteformulier met BronId = 231. AkteNummer = 246. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 K-1582verkoopK246158v1671583-06-03Garenmarkt.000.03TerugVerder
schepenschuldbriefvrij huisGarenmarkt5495
zeeckere vrije huysinge ende erve, de voornomde vercoopers te dele gevallen, staende ende gelegen alhier tot Leyden aen de westzijde van d'Oosterlingsplaetsse. Belegen hebbende aen d'eene zijde ten zuyden Allert Quirynsz ende aen d'ander sijde ten noorden jonge Garbrant Meesz, streckende voor van der straete westwaerts tot aen Pieter Jansz van Aemstelredamme, veruwer, ende des voors. jonge Garbrant's erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
246/01schepenJan Jansz KnotterJan brouwer Jansz
Jan brouwer Jansz
246/02schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbertsz van Dorp
Claes Ghijsbertsz van Dorp
246/03verkoperJan Bouwensz {boekdrukker}Jan Bouwensz bouckdrucker
Jan Bouwensz bouckdrucker, tevens voogd voor diverse personen
246/04echtgenootSander Aelbrechtsz van QuackenboschAlexander Aelbrechtsz drapier man en voocht van huysvrouw
Alexander Aelbrechtsz drapier man en voocht van huysvrouw
246/05verkoperNeeltgen Bouwensdr {van Quackenbosch}huysvrouw van Alexander Aelbrechtsz
huysvrouw van Alexander Aelbrechtsz
246/06echtgenootVechter Adriaensz {bouwman}Victor Adriaensz bouman man en voocht van huysvrouw
Victor Adriaensz bouman man en voocht van huysvrouw
246/07verkoperGeertgen Bouwensdr {vrouw van Vechter Adriaensz}huysvrouw van Victor Adriaensz
huysvrouw van Victor Adriaensz
246/08verkoperBouwen Cornelisz {Oude Rijn}Bouwen Cornelisz naergelaten weeskint
Bouwen Cornelisz naergelaten weeskint
246/09verkoperPieter Cornelisz {Garenmarkt}Pieter Cornelisz naergelaten weeskint
Pieter Cornelisz naargelaten weeskint
246/10verkoperCatharina Cornelisdr {Oude Rijn}Catharyna Cornelisdr naergelaten weeskint
Catharyna Cornelisdr naergelaten weeskint
246/11overledeneCornelis Quirijnsz {scheepmaker}naergelaten weeskinderen van Cornelis Quirijnsz scheepmaecker
naergelaten weeskinderen van Cornelis Quirijnsz scheepmaecker
246/12overledeneBarbara Bouwensdr {vrouw van Cornelis Quirijnsz}naergelaten weeskinderen van Barbara Bouwensdr
naergelaten weeskinderen van Barbara Bouwensdr
246/13verkoperJan Cornelisz {Hooigracht69}Jan Cornelisz naergelaten weeskint
Jan Cornelisz naergelaten weeskint
246/14verkoperMaria Cornelisdr {Hooigracht69}Marya Cornelisdr naergelaten weeskint
Marya Cornelisdr naergelaten weeskint
246/15overledeneCornelis Bouwensz {drapier}naergelaten weeskinderen van Cornelis Bouwensz drapier
naergelaten weeskinderen van Cornelis Bouwensz drapier
246/16overledeneAnna Adriaensdr {vrouw van Cornelis Bouwensz}naergelaten weeskinderen van Anna Adriaensdr
naergelaten weeskinderen van Anna Adriaensdr
246/17voogdHendrick Adriaensz {warmoezenier}Heyndric Adriaensz warmoesman
Heyndric Adriaensz warmoesman
246/18overledeneNeeltgen Pietersdr Boeytgen {vrouw Gerrit Jansz}erfgenamen van Neeltgen Pietersdr weduwe van Geryt Jansz Onderwater
mit hun vijfven mede erfgenamen van Neeltgen Pietersdr weduwe van Geryt Jansz Onderwater
246/19overledeneGerrit Jansz {bouwman}weduwe van Geryt Jansz Onderwater
weduwe van Geryt Jansz Onderwater
246/20vermeldingJan van HoutJohan van Hout Cornelisz secretaris
Johan van Hout Cornelisz secretaris
246/21koperJohannes Holmannushoochgeleerden heere Doctor Johannes Holmannus Gerundus Godmaris proffesor theologie
hoochgeleerden heere Doctor Johannes Holmannus Gerundus Godmaris proffesor theologie
246/22belending (Garenmarkt.000.05)Allert Quirijnsz {van der Aer}Allert Quirynsz
Allert Quirrynsz
246/23belending (Steenschuur.020.1)Garbrant Meesz {de jongste}jonge Garbrant Meesz
jonge Garbrant Meesz
246/24belending (Steenschuur.020.2-3)Pieter Jansz van Naerden {verwer}Pieter Jansz van Aemstelredamme veruwer
Pieter Jansz van Aemstelredamme veruwer