Akteformulier

Akteformulier met BronId = 231. AkteNummer = 51. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 K-1582verkoopK05137v451582-11-20Breestraat.013.1 (De Goudtblom)TerugVerder
360 Karolus guldensvrij huisBreestraat 13.15300
een huis ende erve, staende ende gelegen binnen der zelver stede aen de Brede straete in 't Noorteijnde op ten houck van Barberen stege over 't voors. weeshuijs. Belegen hebbende aen d'een zijde de voors. Barberen stege daeraen onder gaende ende aen d'ander zijde Marcus Geritsz, snijder. Streckende voor van de voors. straete tot achter aen Pieter Govertsz, clopmaeckers huijs.
moeder van de huisvrouwen van Adriaen Pietersz en Cornelis Corssen

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
51/01schepenWillem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}Willem van Heemskerc
Willem van Heemskerc
51/02schepenJan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)Jan Gijsberchts
Jan Gijsberchts
51/03verkoperHillegond Jansdr {vrouw van Adriaen Pietersz}huijsvrouwe Adriaen Pietersz bouman
huysvrouwe Adriaen Pietersz bouman
51/04echtgenootAdriaen Pietersz {bouwman}Adriaen Pietersz bouman
Adriaen Pietersz bouman
51/05verkoperAeltgen Jansdr {vrouw van Cornelis Corsz}huijsvrouwe Cornelis Corssen schipper
huijsvrouwe Cornelis Corssen schipper
51/06echtgenootCornelis Corsz {schipper}Cornelis Corssen schipper
Cornelis Corssen schipper
51/07overledeneGeertruid Jansdr van Oyen {bakster}erffgenamen van Geertgen Jan van Oyen (moeder van de huijsvrouwen)
erffgenamen van Geertgen Jan van Oyen (moeder van de huisvrouwen van Adriaen Pietersz en Cornelis Corssen)
51/08koperPieter Hendricksz {binnenvader}Mr Pieter Heynderycxz binnevader van de arme weesen
Mr Pieter Heynderycxz binnevader van de arme weesen
51/09belending (Breestraat.013.2)Marcus Gerritsz {snijder}Marcus Geritsz snijder
Marcus Geritsz snijder
51/10belending (Papengracht.002.1)Pieter Govertsz {klompenmaker}Pieter Govertsz clopmaecker
Pieter Govertsz clopmaecker
51/11borgHuig Dircksz {schipper}Huijch Dircxz schipper
Huijch Dircxz schipper