Akteformulier

Akteformulier met BronId = 232. AkteNummer = 151. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 L-1584schuldbekentenisL151119v1271584-06-04Rapenburg.115-117TerugVerder
de som van 100 gulden van 40 groten per stuk, vanwege en ter voldoening van een zekere obligatie en 6 gulden die comparant aan Stam schuldig isSteenschuur5875
ter betaling draagt comparant aan Stam de huur over van een kamer op het Steenschuur die ze heeft verhuurd aan Fijtgen Lourysdr. Onderpand: de voors. camer ende haeren erve staende ende gelegen op 't Steenschuyer met halve zijtmuyer daertoe behoerende. Belegen hebbende aen d'een zijde zij comparante zelver ende aen d'ander zijde Maerten Willeboortsz. Streckende voor uuyt Steenschuyer tot achter aen Maerten Willeboortsz.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
151/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Jorisz
Pieter Pieter Jorisz
151/02schepenWillem Jacobsz van LooWillem van Loo
Willem van Loo
151/03schuldeiserCornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Symonsz Stam metselaer
Cornelis Symonsz Stam metselaer
151/04schuldenaarTrijntgen Adriaensdr {vrouw van Joris Lenaerts}Trijntgen Arentsdr wedue van Joris Lenaertsz
Trijntgen Arentsdr wedue van Joris Lenaertsz in deesen geholpen mit Jan van der Schuylenburch cleercq ter secretarie haer gecoren voucht
151/05overledeneJoris Lenaertsz {brouwersknecht}wedue van Joris Lenaertsz
Trijntgen Arentsdr wedue van Joris Lenaertsz in deesen geholpen mit Jan van der Schuylenburch cleercq ter secretarie haer gecoren voucht
151/06voogdJan Jansz van SchuilenburchJan van der Schuylenburch cleercq ter secretarie
Trijntgen Arentsdr wedue van Joris Lenaertsz in deesen geholpen mit Jan van der Schuylenburch cleercq ter secretarie haer gecoren voucht
151/07huurderFijtgen Lourisdr {uitdrager, vrouw van Harmen Dircksz, Jeroen Michielsz}Fijtgen Lourysdr
Fijtgen Lourysdr
151/08belending (Rapenburg.117.1)Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Joris Lenaerts}comparante zelver
comparante zelver
151/09belending (Rapenburg.113)Maerten Willeboortsz van StopenburchMaerten Willeboortsz
Maerten Willeboortsz