Akteformulier

Akteformulier met BronId = 232. AkteNummer = 173. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 L-1584schuldbekentenisL1731381451584-06-28Diefsteeg.013TerugVerder
de som van 500 gulden van 40 groten Vlaams per stuk, te betalen in termijnenDiefsteeg5897
Vanwege de koop van een huys ende erve staende ende gelegen in de Diefstech. ... Belegen hebbende aen d'een zijde de voornoemde Cornelis Symonsz Stam ende aen d'ander zijde Gerit Dircxz messemaecker. Streckende voor uyte voors. steech tot achter aen Dirck Gerytsz Smaling. Onderpand: het aangekochte huis.
Zie L158

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
173/01schepenClaes Gijsbrechtsz van DorpClaes Ghijsbertsz van Dorp
Claes Ghijsbertsz van Dorp
173/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Geritsz de Haes
Cornelis Geritsz de Haes
173/03schuldeiserCornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Symonsz Stam
Cornelis Symonsz Stam
173/04schuldenaarGrietgen Aelwijnsdr {ongehuwd}Grietgen Aelewijnsdr ongehuwede persoon
Grietgen Aelewijnsdr ongehuwede persoon in desen geholpen ende geassisteert bij Arent Cornelisz backer haer swager
173/05voogdArent Cornelisz {bakker}Arent Cornelisz backer haer swager
Grietgen Aelewijnsdr ongehuwede persoon in desen geholpen ende geassisteert bij Arent Cornelisz backer haer swager
173/06borgArent Cornelisz {bakker}Arent Cornelisz backer voornoemd
Arent Cornelisz backer voornoemd
173/07belending (Diefsteeg.011)Cornelis Symonsz Stam VerhouffCornelis Symonsz Stam
Cornelis Symonsz Stam
173/08belending (Diefsteeg.015)Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}Gerit Dircxz messemaecker
Gerit Dircxz messemaecker
173/09belending (Pieterskerkgracht.020)Dirck Gerritsz SmalingDirck Gerytsz Smaling
Dirck Gerytsz Smaling