Akteformulier

Akteformulier met BronId = 232. AkteNummer = 32. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 L-1584verkoopL03228v361583-11-25Rapenburg.133 (Rotterdam)TerugVerder
1100 guldensRapenburg5756
een huys ende erve, staende ende gelegen alhier binnen deser stede op Steenschuyr, belegen hebbende aen d'een zijde Dirck Claesz Jel, glaesmaecker, streckende vooruyte Steenschuyr tot achter aen Andries Jan's erve.
mit een halve bornput ende een halve scheytmeur mitsgaders een halve poort daeronder gaende

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
32/01schepenPieter Pieter Jorisz van CorteveltPieter Pieter Joorysz
Pieter Pieter Joorysz
32/02schepenCornelis Gerritsz de HaesCornelis Gerytsz de Haes
Cornelis Gerytsz de Haes
32/03verkoperGeryt Willemszoon cleermaecker van Voorschooten
Geryt Willemszoon cleermaecker van Voorschooten
32/04verkoperMarytgen Willemsdr {vrouw van Jan Jansz}Marytgen Willemsdr
Marytgen Willemsdr
32/05echtgenootJan Jansz {smid-Vliet, de jonge}Jan Janssen smith man en voocht van Marytgen Willemsdr
Jan Janssen man en voocht smith van Marytgen Willemsdr
32/06verkoperweeskindt van Wouter Willemsz
weeskindt van Wouter Willemsz
32/07overledeneWouter Willemsz {bouwman}weeskindt van Wouter Willemsz
weeskindt van Wouter Willemsz
32/08voogdAdriaen Lucasz tot Soetermeer
Adriaen Lucasz tot Soetermeer voogd van weeskindt van Wouter Willemsz
32/09voogdGeryt Willemsz cleermaecker van Voorschooten
Geryt Willemsz cleermaecker van Voorschooten voogd van weeskindt van Wouter Willemsz
32/10verkoperkinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
32/11overledenekinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
32/12verkoperJannetgen IJsbrantsdochter weduwe van Jan Willemsz
Jannetgen IJsbrantsdochter weduwe van Jan Willemsz
32/13voogdLouris Symonsz
Louris Symonsz voogd van Jannetgen IJsbrantsdochter
32/14voogdSymon IJsbrandts timmerman
Symon IJsbrandtz timmerman voogd van de kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
32/15voogdGeryt Willemsz cleermaecker tot Voorschooten
Geryt Willemsz cleermaecker tot Voorschooten voogd van de kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
32/16overledeneWillem Gerritsz {bakker}alle kinderen, kintskinderen erffgenamen van Willem Gerytsz van Leyderdorp backer
alle kinderen, kintskinderen erffgenamen van Willem Gerytsz van Leyderdorp backer
32/17getuigeJacob Jacobsz van EndegeestJacob van Endegeest Jacobs Schout tot Soeterwoude
Jacob van Endegeest Jacobs Schout tot Soeterwoude
32/18getuigeDirck Rutgersz Troost {schout}Dirck Troost Rutgersz Schout van Sassenhem ende Ougsgeest
Dirck Troost Rutgersz Schout van Sassenhem ende Ougsgeest
32/19koperJan Jansz {smid-Rapenburg}Jan Jansz oude Janskindt smit
Jan Jansz oude Janskindt smit
32/20belending (Rapenburg.135.1)Louris Zachariasz {schoolmeester}Mr Louris Sachariasz
Mr. Louris Sacharias
32/21belending (Rapenburg.131)Dirck Claesz Gel {glasmaker}Dirck Claes Jel glaesmaecker
Dirck Claes Jel glaesmaecker
32/22belending (Doezastraat.001.09)Andries Jansz SchotAndries Jan's erve
Andries Jan's erve
32/23borgJan Jansz jongen weeskindt
Jan Jansz jongen weeskindt