Akteformulier

Akteformulier met BronId = 462. AkteNummer = 50. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Huwelijksevw-B1huwelijksevoorwaarden05050731513-04-09Breestraat.031TerugVerder
7125
Matheus van Barendrecht Jansz en Margarite Cornelisdr [van der Burch]
  • Aanbreng man: al de goederen die hem zijn aangekomen na overlijden van Jan van Berendrecht, zijn vader; 3 morgen land in Warmond in gebruik bij Lyclaes Gherytsz.; op 't clooster van de Jacobinessen op Rapenburg 5½ Rijnse guldens erfpacht per jaar en elke 10 jaar betaling van de dubbele pacht; op Lijsbet Jan Aernts weduwe huis en erf, hetwelk nu toebehoort Symon Buytewech, in de Nonnensteeg 31 plakken per jaar met de houde; op Duyve Matheus, zijn moeder, huis en erf in de Nonnensteeg 5 plakken per jaar met de houde; een raam op de Kijfhoef op de 5e streek, belast met 9 plakken per jaar met de houde; zijn moeder zal hem nog uitkeren als vaders versterf 47 pond groot.
  • Aanbreng vrouw: door Alijt Cornelis Jansz. weduwe, haar moeder, 500 Rijnse guldens als haar vaders versterf.
Daar Matheus zeer jong van jaren is zullen 2 van zijn naaste vrunden en 2 van de naaste vrunden van Margrieta na 6 jaar bekijken of hij zijn huishouden goed geregeerd heeft; zo ja, dan ontvangt hij nog van Alijt Cornelis Jansz. weduwe 200 gulden.
Op een ingevoegd vel voor de akte, gedateerd 1513-04-11: Jan van Berendrecht en Heynrick van der Does, schepenen van Leiden, oorkonden dat zij daar bij waren als Matheus van Berendrecht Jansz maakte aan Margriete Cornelisdr zittende op haar bruitsbed tot een morgengave 40 pond groot.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
50/01schepenJan Jansz van Berendrecht V {de oudste}Jan van Berendrecht
Jan van Berendrecht
50/02schepenHendrick Jacobsz van der Does {de oude}Heynrick van der Does
Heynrick van der Does
50/03bruidegomMattheus Jansz van Berendrecht IIIMatheus van Berendrecht Jansz
Matheus van Berendrecht Jansz
50/04bruidMargriete Cornelisdr van DelftMargriete Cornelisdochter
Margriete Cornelisdochter
50/05vermeldingLyclaes Gherytsz
Lyclaes Gherytsz
50/06vermeldingLijsbet Jan Aernts weduwe
Lijsbet Jan Aernts weduwe
50/07vermeldingSymon Buytewech
op Lijsbet Jan Aernts weduwe huis en erf, hetwelk nu toebehoort Symon Buytewech, in de Nonnensteeg 31 plakken per jaar met de houde
50/08vermeldingDuifgen Dirck AelbrechtsdrDuyve Matheus, zijn moeder
op Duyve Matheus, zijn moeder, huis en erf in de Nonnensteeg 5 plakken per jaar met de houde