Akteformulier

Akteformulier met BronId = 463. AkteNummer = 39. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Huwelijksevw-B2huwelijksevoorwaarden039244791556-01-14Steenschuur.023.10TerugVerder
Steenschuur7789
Jan Adriaensz en Jacoba Aelbrechtsdr Aanbreng man: * 3350 Karolus guldens van 40 groten 't stuck an gelde, Leytsche laickenen, draperye, huysraet ende imboel; * 1/6 paert van een raem mit hoeren erve, gelegen in Corte Grevelingen; Aanbreng vrouw: * 1/6 paert van woninge mit huysinge, barghe, schuyere, boemte ende potinghe mit zekere landen groot dezelve geheele woninge 27 morgen, gelegen achter Zijl in den ambochte van Alckemade ende bruycken Jan Pietersz ende Cornelis Pietersz, gebroederen om 168 Karolus guldens 't sjaers; * 1/6 paert van een halve woninge mit huyssinghe, barge, schuyere, boemte ende potinghe mit zekere landen groot die geheele woninge 13 morgen, gelegen in den ambochte van Aerlanderveen ende bruyct Geryt Jansz om 75 Karolus guldens 't sjaers; * losrenten 't sjaers van 6 personen waaronder op Ysnout Jansz ende Claes Lambrechtsz met een obligatie van 25 Karolus guldens, Cornelis Jan Florijsz met 6 Karolus guldens ende opte stede van Leyden met 2 Karolus guldens; * 67,5 Karolus guldens aen gelt ofte huysraet berustende onder Maria Jansdr; * 57 Karolus guldens aen verloepen renten; * 1/6 paert van een huys ende erve gelegen op Sint Pancraes Kerckgraft achter gelaeten bij wijlen Nelletgen Pietersdr Dirck Aelbrechtsz's wedue en bruyct nu ter tijt Jonffrouwe Hillegont Heynricxdr wedue wijlen meester Reynier Brunt in huyere voer 20 Karolus guldens; * 1/8 paert van 5 raemen, 2 in de Oude Hoeff, 1 in de Cleyne Houff, 1 in de Kijfhouff ende 1 buyten in Lange Grevelingen; * 270 Karolus guldens voer haer vaderlicke erve bewesen.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
39/01schepenFrans Adriaensz {steenbakker}Frans Adriaensz
Frans Adriaensz
39/02schepenSymon Jan Reyersz van HeemskerckSymon Jan Reyersz
Symon Jan Reyersz
39/03bruidegomJan Adriaensz de WildeJan Adriaensz
Jan Adriaensz
39/04getuigeClaes Cornelisz de WildeClaes Cornelis de Wilde zijn oeme
Claes Cornelis de Wilde zijn oeme
39/05getuigeWillem Willem Bouwensz van Warmond {de oude}Willem Willem Bouwensz zijn oeme
Willem Willem Bouwensz zijn oeme
39/06getuigeAdriaen Claesz de Wilde {brouwer}Adriaen Claesz brouwer zijn zwager
Adriaen Claesz brouwer zijn zwager
39/07bruidJaepgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {de Wilde}Jacoba Aelbrechtsdochter
Jacoba Aelbrechtsdochter
39/08getuigeCornelis Claes Adriaensz {brouwer}Cornelis Claesz brouwer als man en voecht van Marie Jansdr zijn huysvrouw haer moeder
Cornelis Claesz brouwer als man ende voecht van Marie Jansdr zijn huysvrouwe haer moeder
39/09getuigeMarytgen Jansdr Quartelaer {Quackenbosch, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}Marie Jansdr zijn huysvrouwe haer moeder
Marie Jansdr zijn huysvrouwe haer moeder
39/10getuigeWillem Aelbrechtsz van CampenWillem Aelbrechtsz haer oudtoem
Willem Aelbrechtsz haer oudtoem
39/11getuigeGarbrant Meesz {de jonge}jonge Garbrant Meesz haer zwaeger
jonge Garbrant Meesz haer zwaeger
39/12getuigeCornelia Gerritsdr {Quartelaer}Cornelis Gerytsdochter wedue wijlen Jan Henricxz blaeuverwer moeder van Maria Jansdr
Cornelia Gerytsdochter wedue wijlen Jan Henricxz blaeuverwer moeder van Maria Jansdr
39/13overledeneJan Hendricksz Quartelaerwedue wijlen Jan Henricxz blaeuverwer
wedue wijlen Jan Henricxz blaeuverwer
39/14overledeneNelletgen Pietersdr {van Quackenbosch}wijlen Nelletgen Pietersdr Dick Aelbrechtsz's wedue Jacoba Aelbrechtdochters groote moeder
wijlen Nelletgen Pietersdr Dick Aelbrechtsz's wedue Jacoba Aelbrechtdochters groote moeder
39/15overledeneDirck Aelbrechtsz van QuackenboschDirck Aelbrechtsz's wedue
Dirck Aelbrechtsz's wedue
39/16schuldenaarHillegond van Hoogstraten {Brunt/Meesters}Jonffrouwe Hillegont Heynricxdr wedue wijlen meester reynier Brunt
Jonffrouwe Hillegont Heynricxdr wedue wijlen meester Reynier Brunt
39/17overledeneReinier Bruntwedue wijlen meester Reynier Brunt
wedue wijlen meester Reynier Brunt
39/18schuldenaarIJsnout Jansz van der NesYsnout Jansz
Ysnout Jansz
39/19schuldenaarClaes Lambrechtsz van SwietenClaes Lambrechtsz
Claes Lambrechtsz
39/20schuldenaarCornelis Jan Florijsz
Cornelis Jan Florijsz