Akteformulier

Akteformulier met BronId = 463. AkteNummer = 53. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Huwelijksevw-B2huwelijksevoorwaarden0532581061559-01-26Hogewoerd.077-079TerugVerder
Hogewoerd7803
Jacob Willem Dircxsz en Maria Adriaensdr Aanbreng man: * 1400 Karolus guldens van 40 groten 't stuck voor 7 morgen landts leggende in't Lage Landt in den ambochte van Benthuysen; * 1250 Karolus guldens voor 5 morgen lants leggende achter Zijl in't Laghe Landt in den ambochte van Jacobswoude; * 800 Karolus guldens voor 10 houdtlandts leggende an Roomburgerlaen in den ambochte van Zoeterwoude; * 600 Karolus guldens voor 9 houdt lants leggende in den ambochte van Oestgeest in huyere des sjaers om 15 Karolus guldens, 2 sacken tarwe ende een kinnetgen booters; * 250 Karolus guldens voor 2,5 morghen landts leggende in den ambochte van Hasertswoude; * 200 Karolus guldens voor 1/7 deel van een woninge mit 22 morgen landts leggende in den ambochte van Zoeterwoude; * 900 karolus guldens voor 3 huysen ende erven staende ende leggende binnen Leyden upte Hoegewoert ofte in die Vrouwensteghe mit barch, schuyere, een olymolen ende met alle die gereetschap; * 300 Karolus guldens voor alle den imboel ende huysraet daerinne wezende; * 100 Karolus guldens voor 30 roeden stalings leggende buyten die Hoegewoertspoert in den ambochte van Zoeterwoude nu ter tijt in huyere van Claes Willemsz Buys voir 6 Karolus guldens des sjaers; * 500 an gelde ofte goede schulde van des voors. Jacop Willemsz; * 600 Karolus guldens te lossen met 37 Karolus guldens ende 10 stuvers losrenten 't sjaers die Claes Cornelisz de Wilde spreeckende heeft up Jacob Willemsz; * 500 Karolus guldens die Pieter Florysz van Medemblyck van den voorn. Jacop Willemsz competeren ter cause van de reste van die voors. 3 huysen ende erven mitte olymolen gelegen upte Hogewoert. Aanbreng vrouw: * 1800 Karolus guldens voor 6 morgen lants gelegen in't Laghe Lant in den ambochte van Jacopswoude; * 200 Karolus guldens an gelde hierinne begrepen haer moederlicke erve bewesen bij Adriaen IJsbrantsz.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
53/01schepenCornelis Gerritsz van PoelgeestC. Poelgheest
C. Poelgheest
53/02schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIIVan Noorde
Van Noorde
53/03bruidegomJacob Willemsz van den BurchJacop Willem Dircxz
Jacop Willem Dircxz
53/04getuigeDirck Willemsz van den BurchDirck Willemsz zijn broeder olyslaeger
Dirck Willemsz zijn broeder olyslaeger
53/05bruidMarytgen Adriaen IJsbrantsdr van BrenenMarie Adriaensdochter
Marie Adriaensdochter
53/06getuigeAdriaen IJsbrantsz van BrenenAdriaen IJsbrantsz haer vader
Adriaen IJsbrantsz haer vader
53/07getuigeJacob IJsbrantsz van Brenen {van der Bouchorst}Jacop IJsbrantsz haer oem wandtsnijder
Jacop IJsbrantsz haer oem wandtsnijder
53/08schuldenaarClaes Willemsz Buys {vuilnisvaarder}Claes Willemsz Buys
Claes Willemsz Buys
53/09schuldeiserClaes Cornelisz de WildeClaes Cornelisz de Wilde
Claes Cornelisz de Wilde
53/10schuldeiserPieter Florisz van MedemblikPieter Florysz van Medemblyck
Pieter Florysz van Medemblyck