Akteformulier

Akteformulier met AkteId = 1455. BronId = 178. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 C-1563verkoopC016110171563-07-30Breestraat.048TerugVerder
voldaan-Boommarkt 18 / Breestraat 481455
Een caemer met hairen erve staende ende gelegen opten Rijn. Belegen hebbende aen d’eenzijde Huych Claesz Gael, wantsnijder ende an d’ander zijde Swaentgen Louwerisdcohter voors. selver. Streckende voor uuyten voors. Rijn tot after an Huych Claesz voors. huys ende erve. Onderpand: zijn huys ende erve staende ende gelegen an de Bredestraet dair hij nutertijt innewoent. Ende heeft belegen aen d’een zijde Huych Claesz Gael ende an d’ander zijde mr. Gherit van der Laen. Streckende voor van de Bredestraet tot after an Cornelis Claesz houtcopers erve.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
16/01schepenHendrick Florisz van WassenaerHendrick Floris van Wassenaer
Hendrick Floris van Wassenaer
16/02schepenCornelis Huigenz van TorenvlietCornelis Adriaensz
Cornelis Adriaensz
16/03verkoperRobrecht Cornelisz {timmerman}Robbrecht Cornelisz timmerman
Robbrecht Cornelisz timmerman
16/04koperSwaentgen Lourisdr {vrouw van Cornelis Claesz}Zwaantgen Louwerisdr
Zwaantgen Louwerisdr weduwe van Cornelis Claasz wantsnijder
16/05overledeneCornelis Claesz {houtkoper}weduwe van Cornelis Claasz wantsnijder
Zwaantgen Louwerisdr weduwe van Cornelis Claasz wantsnijder
16/06belending (Breestraat.046)Huig Claesz GaelHuych Claesz Gael wantsnijder
Huych Claesz Gael wantsnijder
16/07belending (Breestraat.050)Gerrit van der Laen {IVe}mr Gherit van der Laen
mr. Gherit van der Laen
16/08belending (Boommarkt.014.3)Cornelis Claesz {houtkoper}Cornelis Claesz houtcopers erve
Cornelis Claesz houtcopers erve