Akteformulier

Akteformulier met AkteId = 266. BronId = 176. Aantal = 1. Naar Akten-lijst
Akte info
BronSoortNrFolScanDatumPerceel-
Waarboek-67 A-1560verkoopA134780831561-01-18Hogewoerd.063 (De Goutsche Veerschuyt)TerugVerder
schepenschuldbrief10 stuivers pj mhHogewoerd266
Een huys ende erve staende ende gelegen opte Hoechwoert opten houck van de Coenensteech. Belegen hebbende aen d'een zijde Claes Maertensz voors. zelver mit een middelmuer doerschoeten gelijcx nu ter tijt staet ende aen d'ander zijde die Coenestege voors. daeronder gaende. Streckende van de Hoochwoert after aen Claes Maertensz voors. huys ende erve.
Met voorwaerden dat die privaet in desen huyse staende Claes ende Jan Jacobsz voors. halff ende halff toecomen ende diezelve zoe mit malcanderen onderhouden zellen tot hoere beyder costen alse vervult zal zijn ende dieselve doen reynigen ende ledigen. Ende Jan Jacobsz voors. en sel oick nyet meer dacks onderhouden dan zijn huys groot is. Ende sel oick jan voors. in zijn huys nyet moegen breecken noch tymmeren daer Claes voors. aen zijn huysinge verlet ende scade soude moegen gecrijgen, dan bij Claes voors. zijn consent.

Betrokken personen
VlgnrRolPersoonPersoonNaamInBron
134/01schepenCornelis Gerritsz van PoelgeestCornelis Gerryts van Poelgeest
Cornelis Gerryts van Poelgeest
134/02schepenCornelis Jacobsz van Noorde IIICornelis van Noorde
Cornelis van Noorde
134/03verkoperClaes Maertensz {schoenmaker}Claes Maertensz schoenmaker
Claes Maertensz schoenmaker (met Cornelis Jansz schoenlapper als borg)
134/04borgCornelis Jansz schoenlapper
Claes Maertensz schoenmaker (met Cornelis Jansz schoenlapper als borg)
134/05koperJan Jacobsz {snijder}Jan Jacobsz snijder
Jan Jacobsz snijder
134/06belending (Hogewoerd.061)Claes Maertensz {schoenmaker}Claes Maertensz voors
Claes Maertensz voors. zelver